Archiwum kategorii: Najświętsza Maryja Panna

WITAJ KRÓLOWO

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 

Sobota Dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Modlitwa św. Bernarda

Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa do Maryi polecana przez Ojca Świętego Franciszka

Święta Maryjo, pełna Boskiej Obecności,
przez całe życie z najgłębszą pokorą przyjmowałaś wolę Ojca
i nigdy nie uległaś pokusom Złego.
Już trwając u boku Syna, wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach
i w pełnej prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład,
jak mamy rozplątywać ścieżki naszego życia.
Od kiedy zostałaś naszą Matką,
zawsze już przywracasz ład i przepełniasz światłem naszą więź z Panem.
Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza,
Ty z matczyną czułością rozwiązujesz węzły, które mnie krępują.
Ja, (… tu podajemy swoje imię), oddaję się w Twoje ręce i proszę,
byś uwolniła mnie od jakichkolwiek przywiązań i pokus,
którymi nęka mnie Wróg.
Z pomocą Twej łaski, za Twoim pośrednictwem i za Twoim przykładem
wybaw nas od wszelkiego zła, o Pani nasza
i rozwiąż węzły, które oddzielają nas od Boga,
abyśmy wolni od wszelkiego zamętu i fałszu,
we wszystkim Go odkrywali,
ku Niemu kierowali nasze serca
i Jemu mogli służyć w naszych braciach.
Amen.

 

Aby dobrze przeżyć dzień

Droga i kochająca Matko moja, Maryjo,
włóż mi swą świętą rękę na głowę,
strzeż mego umysłu, serca i zmysłów,
ażebym nigdy nie popełnił grzechu.
Uświęcaj moje myśli, uczucia, słowa i czyny,
abym mógł podobać się Tobie i Twojemu Jezusowi,
a mojemu Bogu, i abym wszedł
wraz z Tobą do nieba.
Jezu i Maryjo, udzielcie mi swego świętego
błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen.

Bł. Jakub Alberione

Modlitwa do Królowej Aniołów

Dostojna Królowo Niebios, najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictw zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiły ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

Któż jak Bóg! Święcie Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas! O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego do Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza, Niepokalana Panno i Matko moja, Maryjo, Tyś jest Matką Pana mojego, Królową świata. Orędowniczką, nadzieją i ucieczką grzeszników, do Ciebie uciekam się dzisiaj i ja, ze wszystkich najnędzniejszy, Tobie, o Królowo wielka, najpokorniej składam hołd poddaństwa mego.

Dzięki Ci składam za wszystkie łaski, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła, a osobliwie, żeś mnie od piekła wyratowała, na które tak często zasłużyłem.

Miłuję Cię, o Pani moja, miłości najgodniejsza, i z tej to miłości ku Tobie przyrzekam, że sam Tobie zawsze służyć będę i że się o to według możności starać będę, aby i drudzy Tobie służyli. Wszystką moją nadzieję i całe moje zbawienie po Bogu w Tobie pokładam. Przyjmij mnie za sługę Twego i weź pod płaszcz opieki Twojej, o Matko miłosierdzia! A ponieważ u Boga wszystko możesz, wyratuj mnie od wszelkich pokus, a przynajmniej wyproś mi pomoc do ich zwyciężania aż do mego zgonu. Od Ciebie dopraszam się prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa. Od Ciebie spodziewam się szczęśliwej śmierci.

O Matko moja! przez Twoją miłość ku Bogu proszę Cię, przybądź mi na pomoc zawsze, a osobliwie zaś w owym ostatecznym życia mego momencie. Błagam Cię, nie opuszczaj mnie póty, dopóki mnie nie ujrzysz szczęśliwym w niebie. Ciebie chwalącym i miłosierdzie Twoje na wieki wyśpiewującym. Amen, tak ufam, tak niech się stanie.

Modlitwa do Świętej Anny

  Święta Anno,
  matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa:
  Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza
  i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga,
  przygotowując ją w ten sposób na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego.
  Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami,
  zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki
  odkryły jak bardzo Bóg je miłuje
  i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie.
  Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny.
  Amen.

Miło jest rankiem zwrócić ku Tobie pierwsze spojrzenie

Maryjo, Gwiazdo morza, moja słodka Władczyni,
nasze życie i Królowo pokoju, jak wielki i miły był
dzień, w którym Przenajświętsza Trójca ukoronowała
Cię na Królową nieba i ziemi, rozdawczynię wszystkich
łask i Matkę naszą najłaskawszą. Jaki triumf dla Ciebie,
jakie szczęście dla Aniołów i Świętych, ziemi i czyśćca!
Maryjo, wiem, że kto Cię kocha, będzie zbawionym; kto
Cię kocha bardzo, zostanie świętym i uczestniczyć będzie
w Twej chwale niebieskiej. Nie wątpię w Twoją łaskawość
ani w Twoją potęgę, boję się mojej niestałości w modlitwie
do Ciebie. Maryjo, udziel mi świętej wytrwałości i bądź
zbawieniem moim. Obawiam się moich namiętności,
Szatana i świata. Maryjo, przytul mnie do siebie i Twego
Jezusa. Nie dozwól mi upaść, Matko, abym na moment
nie oddalił się od Ciebie.
Miło jest rankiem zwrócić ku Tobie pierwsze spojrzenie,
dzień spędzić pod Twoją opieką, wieczorem zasypiać pod
Twoim wzrokiem. Ty masz uśmiech dla niewinnych dzieci,
moc dla młodzieńców, którzy walczą; światło dla mężów,
którzy pracują; pociechę dla starców, którzy spodziewają się
nieba. Maryjo, Tobie poświęcam całe moje życie, módl się
za mną teraz i w ostatniej walce w godzinę śmierci. Przyjmij
moją duszę, kiedy będzie odchodziła z ciała, a nie opuść mnie
dotąd, aż będę mógł upaść przed Twoim tronem w niebie,
żeby Cię kochać wiecznie. Maryjo, moja Królowo,
Orędowniczko i Słodyczy, udziel mi świętej wytrwałości!

Bł. Jakub Alberione

Ofiarowanie się Matce Bożej

O Matko moja,
Matko dobroci, miłości i miłosierdzia,
kocham Cię bezgranicznie i ofiaruję się Tobie.

Przez Twoją dobroć i miłość, proszę, ratuj mnie.
Pragnę być Twoim.
Kocham Cię niezmiernie i proszę,
byś mnie otaczała Twoją opieką.

Całym sercem proszę Cię, Matko dobroci,
obdarz mnie Twoją dobrocią,
bym przez nią zasłużył na niebo.

Proszę Cię, przez Twoją bezgraniczną miłość,
pomóż mi kochać każdego człowieka tak,
jak Ty kochałaś Jezusa Chrystusa.

Proszę Cię również o łaskę,
bym mógł być zawsze wierny Tobie.

Ofiaruję się Tobie cały i proszę,
abyś była ze mną w każdej chili,
ponieważ jesteś pełna łaski.

Pragnę o tym nigdy nie zapominać.
Gdybym miał kiedykolwiek nieszczęście
odwrócić się od Ciebie,
proszę, skieruj mnie na powrót ku Tobie. Amen.