Archiwum kategorii: Jasna Góra

Jasna Góra – miejsce duchowej przemiany

Jasna Góra była i jest miejscem duchowej przemiany. Z wiary Polaków w opiekę Maryi wyrosły kolejne akty, które wiązały nas miłością z Matką Boga. Były to Śluby Jasnogórskie (1956) i oddanie Polski Maryi w macierzyńską niewolę miłości (1966). Kolejni papieże przez pielgrzymowanie do Królowej Polski wskazują na drogę „wypróbowanej wiary Polaków”, jak wyraził się papież Franciszek, która wiedzie przez Jasną Górę. Ojciec Święty powiedział tutaj: „Jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona. Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia”.

Polska to naród szlachetny i mądry

 Na Jasnej Górze dotyka się namacalnie wiary świętego wiernego ludu Boga, strzegącego wierności i mądrości, która jest równowagą między tradycją a innowacją, między przeszłością a przyszłością. Polska przypomina dzisiaj całej Europie, że nie może być mowy o przyszłości kontynentu bez jego wartości założycielskich, których centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych wartości znajduje się miłosierdzie, którego szczególnymi apostołami było dwoje wielkich Polaków: św. Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II – Ojciec Święty Franciszek.

Matko Jasnogórska

Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna.
To Serce, włócznią przebite na krzyżu,
stało się źródłem życia i świętości dla wszystkich.
Przybliżaj do Boskiego Serca
osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to –
posłuszne aż do śmierci – jest przebłaganiem
za grzechy nasze.
Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy
dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących.
Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem,
Serce Odkupiciela nie przestaje być na polskiej ziemi
Królem serc wszystkich i celem ich,
aby wszyscy „Czerpali z Jego pełności”

Św. Jan Paweł II, 8 VI 1983

PAULIŃSKI JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

 

Ośmiu ojców paulinów dziękowało w środę, 24 czerwca na Jasnej Górze za 25 lat posługi kapłańskiej. Byli to: o. Nikodem Kilnar , o. Józef Stępień, o. Mariusz Tabulski, o. Krzysztof Rodak, o. Krzysztof Ościłowski, o. Dariusz Szuba, o. Jan Filipek i o. Kazimierz Kogut.

O duchowej łączności zapewnili nieobecni jubilaci: o. Alojzy Kosobuck z Ukrainy, o Kamil Szustak oraz o. Franciszek Meusz z Kamerunu.

Mszy św. jubileuszowej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu. Homilię wygłosił o. Kazimierz Maniecki.

„Drodzy ojcowie, wraz z wami my, wasi współbracia, dziękujemy za dar waszego życia powołania zakonnego i kapłańskiego pełnionego i tu w Polsce, i w rożnych krajach, pełnionego w różnych warunkach i w różnych okolicznościach, ale jak ufamy, zawsze posługi wiernej tym zobowiązaniom, które 25 lat temu podjęliście w bazylice jasnogórskiej – powiedział rozpoczynając Eucharystię o. Arnold Chrapkowski – Niech Maryja, Matka Kapłanów, w swym niepokalanym sercu nosi każdego z was, byście dalej idąc poprzez ten świat potrafili być wiernymi temu powołaniu, które Bóg złożył w waszym sercu”.

„Dziękując wspólnie z wami za 25 lat posługi kapłańskiej, chcemy dziękować za dar kapłaństwa jakim was Bóg obdarzył i za łaskę wytrwania – zwrócił się do jubilatów w homilii o. Kazimierz Maniecki – W dniu waszych święceń kapłańskich prosiliśmy Ojca Niebieskiego, który ustanowił swego Syna Najwyższym, Wiecznym Kapłanem, aby dzięki łasce Ducha św., ci których On wybrał jako sługi, szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. I dzisiaj, po 25. latach modlimy się o to samo, o wierność heroiczną”.

„Świętując ten piękny jubileusz jesteście wezwani, by na nowo postawić na serce. Serce kapłana jest sercem przeszytym miłością Pana, dlatego nie powinno patrzeć na siebie, ale jest kierowane na Boga i na innych – podkreślił o. Maniecki – Posługa kapłańska jest pełna różnorodnych inicjatyw, wyzwań, które wystawiają ją na wiele frontów. Pośród tych zajęć i spraw, jakim będziecie się jeszcze oddawać, miejmy nadzieję, przez długie lata, niech trwa pytanie: gdzie utkwione jest moje serce? Jakiego skarbu poszukuje? Pamiętajcie słowa Pana Jezusa ‘tam jest mój skarb, gdzie jest moje serce’”.

„Każdy z was swoją pierwszą Mszę św. odprawiał przy tym ołtarzu, gdzie jest obecna i stale na nas patrzy, Maryja. Czy pamiętacie, co jej wtedy powiedzieliście? – pytał o. Maniecki – Kochani jubilaci, jeszcze raz spójrzcie na Maryję, Matkę i szczególną Patronkę naszego zakonu paulińskiego. Jej tajemnica tak bardzo jest wpisana w każde powołanie kapłańskie. W jednym z listów do kapłanów św. Jan Paweł II napisał: ‘jest w naszym służebnym kapłaństwie zdumiewający i przejmujący wymiar bliskości wobec Matki Chrystusa’. Starajcie się żyć w tym wymiarze. Gdy będziecie blisko Maryi, będziecie zawsze blisko Chrystusa, będziecie zawsze blisko każdego człowieka”.

Na podstawie relacji o. Stanisława Tomonia – Biuro Prasowe Jasnej Góry – 24.06.2020 r.

DZIĘKUJĄ ZA 20 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ

Jubileusz 20-lecia kapłaństwa przeżywają dziś na Jasnej Górze ojcowie paulini. Jubilatami są: wikariusz generalny Zakonu Paulinów o. Michał Lukoszek, o. Dariusz Nowicki, o. Bazyli Cendrowicz, o. Beniamin Bąkowski oraz o. Jakub Zarzycki.

Święcenia kapłańskie 10 czerwca 2000 r., w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, na Jasnej Górze przyjęło dziewięciu diakonów. Dziś nie wszyscy mogli być obecni na Mszy św. jubileuszowej u Matki Bożej Jasnogórskiej z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem.

Eucharystii o godz. 7.30 przewodniczył o. Bazyli Cendrowicz , który rozpoczynając modlitwę powiedział: „Wpatrując się w Matkę, Matkę naszego Pana, ale jednocześnie Pokorną Służebnicę Pańską, uczymy się, jak wprowadzać świętość w codzienność. 20 lat temu dla mnie i moich współbraci ten dzień był szczególnym zaproszeniem, dzięki dobroci Pana, do Jego kapłaństwa. Dziś, kiedy stajemy w tej Kaplicy, chcemy dziękować za te 20 lat, chcemy też zrobić pewnego rodzaju rachunek sumienia – jeżeli coś nie było jak trzeba, i zanurzyć się w miłosierdziu Pana”.

Na podstawie relacji o. Stanisława Tomonia – Biuro Prasowe Jasnej Góry – 10.06.2020 r.

NOWY PRZEOR JASNEJ GÓRY – O. SAMUEL PACHOLSKI

 

Nowym przeorem Jasnej Góry został o. Samuel Pacholski. Nominacji dokonał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów wraz z definitorium Zakonu.

Do zadań przeora należy przede wszystkim troska o całokształt funkcjonowania tego jednego z najbardziej znanych w świecie maryjnego Sanktuarium, zarówno w wymiarze duszpasterskim – służba pielgrzymom, jak i zakonnym. Kadencja przeora trwa 3 lata.

O. Samuel Pacholski, imię chrzcielne – Paweł, ma 48 lat. Paulinem jest od lat 27., a kapłanem od 21. Studiował w Krakowie, Jerozolimie i Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację z teologii pastoralnej.

Urodził się 31.05.1972 r. we Wrześni (arch.gnieźnieńska). Pierwszą profesję zakonną złożył 08.09.1993 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z bazylice jasnogórskiej 12.06.1999 r.

Posługiwał w Wieruszowie, na Jasnej Górze, w Łukęcinie, Toruniu i Warszawie. W latach 2012-2018 był pierwszym paulińskim przeorem i proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. Od 2014 r. jest członkiem komisji duszpasterskiej Zakonu Paulinów. Od listopada 2018 sprawuje funkcję dyrektora wydawnictwa „Paulinianum”, z siedzibą na Jasnej Górze, gdzie pełni również funkcję opiekuna dzieł duchowych prowadzonych przez Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia. Od wielu lat związany z Drogą Neokatechumenalną i Stowarzyszeniem „Spotkania małżeńskie”. Poza duszpasterstwem i nową ewangelizacją pasjonuje go żeglarstwo, narciarstwo zjazdowe i turystyka rowerowa.

Jasnogórscy przeorowie mianowani są od 1382 r., a więc od początków powstania częstochowskiego Sanktuarium. Obecnie desygnowany jest już 131. przeorem.

O. Pacholski przez najbliższe trzy lata będzie kierował największym klasztorem paulinów. Spośród ponad 500 ojców i braci we wszystkich wspólnotach na świecie, ponad stu mieszka właśnie na Jasnej Górze.

Wraz z nim trzyletnią misję zainauguruje także nowy zarząd. Ich kadencja trwa 3 lata

Na podstawie relacji Biura Prasowego Jasnej Góry – 9 maja 2020 r.

3 maja na Jasnej Górze zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej

 

W trudnym czasie epidemii, 3 maja na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Polska była zawierzana Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze w trudnych chwilach i kryzysach dotykających naszą Ojczyznę. Biskupi oddali Polskę Maryi m.in. w obliczu zagrożenia inwazją bolszewicką w 1920 roku, po II wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 300. rocznicę ślubów lwowskich w 1956 roku oraz 10 lat później w 1966 roku.

W 1979 roku Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, Przewodniczący Episkopatu dokonał Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.

„W najbliższą niedzielę abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył uroczystościom na Jasnej Górze, podczas których zawierzy naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Akt zawierzenia będzie transmitowany przez TVP3 i TV Trwam”  – powiedział rzecznik Episkopatu. Godz. 11.00.    W Akcie Zawierzenia czytamy m.in.: „Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. (…) Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

W czasie trwającej epidemii koronawirusa także inne kraje oddały się w opiekę Matki Bożej, m.in. Anglia i Walia, Portugalia i Hiszpania, Austria, a 1 maja br. swój kraj zawierzą Maryi biskupi Włoch.

Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, który odczyta na Jasnej Górze Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, jest przeznaczony do wykorzystania w kościołach i kaplicach w niedzielę 3 maja.

AKT ZAWIERZENIA POLSKI
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen

W imieniu Kościoła w Polsce

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 3 maja 2020 roku

Wielkanocne życzenia z Jasnej Góry

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem” (J 11, 25)

Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas największym i najpiękniejszym darem życia. Trwając w radosnej wdzięczności Bogu życzę, aby uwielbiony Pan prowadził, błogosławił i obdarzał wszelkimi darami według miary swojej hojności.

Niech Maryja – Matka Zmartwychwstałego Chrystusa, Pani z Jasnej Góry, zawsze wstawia się u Boga i oręduje we wszelkich potrzebach.

Błogosławionych i radosnych świąt Wielkanocnych!

o. Arnold Chrapkowski
generał Zakonu Paulinów

 

Drodzy Pielgrzymi, Przyjaciele i Dobrodzieje Jasnej Góry!

„Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. (Kol 3, 1)

Radość Wielkiejnocy to obecność Pana Zmartwychwstałego w naszym życiu. Ten, który żyje, pragnie dotknąć serc naszych łaską swego zmartwychwstania. A jak pierwszych apostołów uczynił swoimi świadkami, tak również i nas czyni świadkami swej paschy. Wznośmy swe serca w górę. Patrzmy na Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Miejmy w Nim utkwiony wzrok naszej duszy, by razem z Nim żyć i służyć braciom.

Na radosne dni świąt paschalnych, wraz ze wspólnotą Ojców i Braci Klasztoru Jasnogórskiego, składam serdeczne życzenia zapatrzenia w Pana Zmartwychwstałego i czerpania z Niego sił do dzielenia się radością Ewangelii!

Maryjo, bądź przy nas, jak byłaś przy uczniach w Wieczerniku. Swym troskliwym spojrzeniem z Cudownego Obrazu Jasnogórskiego pomagaj nam „trwać jednomyślnie na modlitwie” (por. Dz 1, 12) i otwierać się na dary Pana.

Z modlitwą
o. Marian Waligóra
przeor Jasnej Góry

 

Rozradowani w Chrystusie Zmartwychwstałym!

Kościół Boży rozradował nas dzisiaj doroczną uroczystością, w której wspominamy wielkie zwycięstwo Zbawiciela świata i dusz naszych, Pana naszego i Brata, Jezusa Chrystusa, którego nam Ojciec Niebieski przysłał na ziemię na świadectwo swej przeogromnej miłości.

Gdy Chrystus wrócił po Zmartwychwstaniu na świat, aby wziąć swoje ciało, rozpoczął głoszenie radosnej i utęsknionej prawdy: „Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam” [J14,27]. Przeszedł przez mękę, krzyż, śmierć i grób, aby dać nam pokój. Gdy się to wszystko już dokonało, Chrystus wchodzi od chwili Zmartwychwstania do wszystkich domostw, serc, ludzkich spraw i przynosi prawdziwy pokój, którego świat dać nie może, pokój, który zdobył przez własną krew, przez swą olbrzymią ofiarę i rzetelną miłość.

A więc otrzyjcie już łzy płaczący! Weselcie się w Panu i po wtóre powiadam Wam, weselcie się!!! A pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelki umysł, niechaj strzeże serc waszych.

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski – Słowo wielkanocne 1963 r.

Niech te słowa zagoszczą w naszych sercach z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku.

Życzy z całego serca

o. Izydor Matuszewski, generał senior

TVP zapowiada transmisje liturgii Triduum Paschalnego z Jasnej Góry

Transmisje liturgii Triduum Paschalnego z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze przeprowadzi Telewizja Polska. Liturgie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę rozpoczną się o godz. 18.00. Transmisje na antenie Programu 1TVP.

W Wielki Piątek, 10 kwietnia, TVP1 o godz. 20.50 przeprowadzi transmisję Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Franciszka.

W Wielką Sobotę, 11 kwietnia w tym samym programie, o godz. 20:25 nadane zostanie Orędzie wielkanocne abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia o godz. 7.00 TVP1 będzie transmitować Mszę św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach a o godz. 11.00 – Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi z Watykanu.

W Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia, o godz. 7.00 w TVP1 będzie transmitowana Msza Św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach a o godz. 12.00 na tej samej antenie – modlitwa Regina Coeli z Watykanu.

Redakcja Programów Katolickich TVP rekomenduje także inne pozycje. W wielka sobotę w TVP1 o godz. 9.00 pokazane zostaną świąteczne wydania Studia Raban i Rodzinnego Ekspresu – kolejno o 9.00 i 9.30 – oraz dwa filmy fabularne: o godz. 10.00 “Bernadetta. Cud w Lourdes” a o 21.30 – “Niebo istnieje naprawdę”.