Archiwum kategorii: Wielki Tydzień

Zburzcie tę świątynię…..

Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję”. Gdy Pan Jezus wypowiadał te słowa, nikt z słuchających nie rozumiał ich znaczenia, przeciwnie, posądzano Go o niedorzeczność . Ale kiedy uczniowie znaleźli pusty grób, kiedy dowiedzieli się, że On żyje, że zmartwychwstał, zrozumieli, o czym On wówczas mówił . Spróbujmy zadać pytanie: „dlaczego Chrystus zmartwychwstał” ? . Myślę, że większość z nas potrafi sobie na to pytanie odpowiedzieć, inni może się w ogóle nad tym nie zastanawiają, a jeszcze inni po prostu w to nie wierzą. Dla nas chrześcijan, jest to wskazówka, co czeka nas po śmierci, jeżeli w swym doczesnym życiu przestrzegać będziemy Bożych przykazań . Czy potrafimy jednak docenić to, co dokonało się przed 1986. laty. Czy łaska, którą nam Bóg uczynił, posyłając Swego Syna, czy ból Matki, która w tak okrutny sposób Go straciła, czy te fakty nas przekonują. Człowiek wierzący bardzo na to liczy, ale przecież najpierw boi się śmierci, wątpi, a tak naprawdę nie potrafi sobie nawet wyobrazić, jakie czeka go życie po śmierci, po wskrzeszeniu, które nam Bóg obiecał . Zatem boimy się śmierci, liczymy na życie wieczne, i znając uwarunkowania – jakie musimy spełnić, by to życie było naszym udziałem – grzeszymy, bardzo często nie przestrzegając tych warunków, zamykając sobie drogę do wieczności. I to jest prawdziwa niedorzeczność. Bóg jest miłością; wiele potrafi nam wybaczyć, ale nie znaczy to, że mamy prawo tej Miłości nadużywać. Za kilkadziesiąt godzin, ponownie będziemy świadkami tej objawionej nam przed wiekami prawdy . Chrystus ukaże nam Swą moc i przypomni, że ta prawda, ta obietnica – są zawsze, nadal aktualne. Stając przed Majestatem Zmartwychwstałego Chrystusa, uczyńmy wcześniej nasz rachunek sumienia. Spójrzmy również na obraz dzisiejszego świata. Jaki on jawi się nam, ale i Bogu na progu III tysiąclecia. Jest to świat zaniku wartości, konsumpcjonizmu, świat niepokojów i wojen, świat głodu, chorób, świat paradoksów i niezrozumienia Bożych wartości. W czasie, gdy miliony ludzi głodują, świat ponosi ogromne wydatki na zbrojenia, by zniweczyć, zbezcześcić życie, które jest darem Bożym .
Możemy jednak także dzisiaj stwierdzić, że tak mało nas historia nauczyła. Jako ludzie wierzący nie możemy jednak tracić nadziei . Potrzeba nam zatem, by nasz rachunek sumienia tak je poruszył, byśmy potrafili czerpać naukę z Bożych przykazań, byśmy umieli docenić, co dokonało się na Golgocie, po co Jezus zmartwychwstał, po co potrzebna była ta Przenajświętsza Ofiara. A może winniśmy się również zastanowić, dlaczego w Wielkim Tygodniu spotkała nas-Europę, a przede wszystkim Francję, tragedia płonącej katedry Notre Dame w Paryżu ? Z takim przeświadczeniem, w oczekiwaniu na te radosne przeżycie Zmartwychwstania Pańskiego, ofiarujmy Mu nasze czyste serca zapewniając, że mimo naszych słabości, zwątpień, jesteśmy Mu nade wszystko wdzięczni za Jego poświęcenie i ofiarę, jaką poniósł dla naszego zbawienia, za pozostawienie nam tego bezcennego daru, jakim jest nadzieja na życie wieczne .

Janusz Marczewski

Czcigodnym Ojcom Paulinom !

W tym szczególnym dniu ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, kiedy wraz z Wami możemy dziękować Bogu za to, że pozwolił Wam zostać kapłanami, że powołał Was byście byli Jego sługami – życzymy Wam, byście zawsze potrafili swoją postawą i służbą, ukazywać piękno powołania kapłańskiego i być zachętą dla innych, do pójścia tą drogą. Życzymy, aby Wasza służba Kościołowi, Zakonowi i całej naszej paulińskiej wspólnocie parafialnej, przynosiła nadal potrzebne owoce życia duchowego i materialnego. Niech Matka Boża Częstochowska i nasza wągrowiecka Matka Matek wspierają Was codziennie w Waszej pracy duszpasterskiej i zakonnej. Przyjmijcie też nasze podziękowanie i wdzięczność za wszelkie dokonania. Szczęść Wam Boże !
W imieniu całej wspólnoty parafialnej członkowie rad parafialnych

Wielkanocne życzenia z Betlejem

Kochani Dobrodzieje i Przyjaciele Domu Pokoju w Betlejem
Po raz kolejny przeżywamy najważniejsze Tajemnice naszego Zbawienia. Jak wielka jest miłość Boga do nas, że pozwolił na cierpienie Swojego Jedynego Syna, by dokonał naszego odkupienia. Kochani ! Uczestnicząc w tych Wielkich Wydarzeniach Zbawczych, począwszy od Uroczystej Procesji Niedzieli Palmowej, poprzez Ostatnią Wieczerzę w Wieczerniku, czuwanie z Cierpiącym Jezusem w Getsemani, na Drodze Krzyżowej, krocząc Jego śladami aż na Kalwarię i wewnątrz Pustego Grobu Zmartwychwstałego Pana, zabieramy Was i wszystkie Wasze intencje w naszych sercach i modlitwach. Wdzięczni za tę wielką ŁASKĘ przeżywania Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy w Miejscach, gdzie dokonało się nasze ZBAWIENIE, pragniemy podzielić się z Wami tym niepojętym DAREM. Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Pełnią Swych Łask i błogosławi Wam i Waszym Najbliższym. Matka Najświętsza niech nam towarzyszy w dźwiganiu naszych codziennych krzyży, ale niech też będzie z nami w radosny Poranek Wielkanocny. Wdzięczne za wszelkie dobro i pamiętające w modlitwie – dzieci i siostry z Domu Pokoju w Betlejem.
s. Szczepana

WIGILIA PASCHALNA

    WIGILIA PASCHALNA- SZCZYT TRIDUUM PASCHALNEGO

Wigilia Paschalna jest uroczystym świętowaniem przejścia Jezusa z ciemności Grobu do światła zmartwychwstania. Wigilia rozpoczyna Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją w roku. Już papież św. Grzegorz Wielki w VI wieku nazwał Wielką Noc solemnitas solemnitatum czyli uroczystością uroczystości. Przeżywamy najważniejszy moment w dziejach świata, punkt zwrotny w historii całej ludzkości. Tej nocy Chrystus skruszył więzy śmierci i jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Bez tej Nocy nasze życie kończyłoby się wraz ze śmiercią. Dzięki Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa mamy zapewnione życie wieczne. „Chrystus uczy nas mądrości, dzięki której w chwilach radości pamiętamy, że istnieje Wielki Piątek, a w chwilach cierpienia jesteśmy pewni, że nadejdzie poranek Wielkanocny” – ks. Marek Dziewiecki. To przecież „miłość miłosierna, a nie gwoździe oprawców przybiły Chrystusa do krzyża”, a „Krzyż Chrystusa to krzyż i krucyfiks. Krzyż – znak chrześcijaństwa jest znakiem zwycięstwa. Wspaniały czy skromny i prosty, umieszczony na miejscu pierwszym lub mało znaczącym ma jako tło blaski zmartwychwstania” (Alina Merdas RSCJ).

Ojciec Święty Jan Paweł II tak pisał o wadze sprawowania Ofiary Chrystusa i niepowtarzalności nocy paschalnej: „Wierni uczestniczący w Eucharystii powinni naprawdę zrozumieć, że ilekroć sprawujemy tę pamiątkę Ofiary Chrystusa, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Dlatego pasterze powinni z całą wytrwałością przygotować wiernych do sprawowania w każdą niedzielę przedziwnego dzieła, którego Chrystus dokonał w Tajemnicy swojej Paschy tak, aby oni z kolei mogli głosić je światu. Dla wszystkich – pasterzy i wiernych – noc paschalna powinna odzyskać swoją niepowtarzalną wagę w roku liturgicznym do tego stopnia, by się rzeczywiście stała świętem wszystkich świąt” ( List apostolski w XXX rocznicę ogłoszenia Konstytucji o Świętej Liturgii, Vicesimus quintus annus 6 ).

Opracował Eugeniusz Łukaszewski

Wielka Sobota

   Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy żałobnej i rozważania Męki Jezusa przy Jego grobie. Wierni modlą się i w miarę możliwości zachowują post w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Pana.

Jest to dzień ciszy spoczywającego w grobie Chrystusa, dzień milczenia Kościoła. Zmartwychwstanie dokonało się w ciszy. Zło jest hałaśliwe, grzech potrzebuje zgiełku , hałasu, dobro rodzi się w ciszy , bez rozgłosu. Dobrze ilustruje tę sytuację słynne powiedzenie amerykańskich dziennikarzy: „Bad news is a good news” ( Zła wiadomość jest dobrą wiadomością) Obowiązuje ono w mediach powszechnie, zło świetnie się sprzedaje. Dobro unika kamer, aby nie utracić swej głębi. Tego dnia zgodnie z starożytną tradycją Kościoła, nie sprawuje się Eucharystii. Inaczej niż poprzedniego dnia Triduum, nie udziela się nawet Komunii św., z wyjątkiem wiatyku.

W Wielką Sobotę nie odprawia się żadnych nabożeństw, można odmówić modlitwę brewiarzową –

jutrznię z Wielkiej Soboty.

Przez cały dzień wierni mogą adorować Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim.

Bóg jest dyskretny – największe swoje dzieła potrafi czynić niezauważalnie, choć ich skutki ostatecznie mają znaczenie dla całego świata. Najczęściej działa On w ciszy, aby nie przytłaczać swoim majestatem i potęgą.

Maryja pełna wiary..

Maryja pełna wiary oczekuje zmartwychwstania


Ona bowiem, wierząc,
Poczęła Syna
I wierząc oczekiwała
Jego zmartwychwstania;
Umocniona wiarą wyglądała dnia światła i życia,
W którym po ustąpieniu nocy śmierci
Cały świat się rozweseli,
A rodzący się Kościół będzie podziwiał
Z radosnym drżeniem chwalebne oblicze
Swojego nieśmiertelnego Pana.

Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie

————————————————————————-

iiii

Matka Boska Bolesna

WIELKI PIĄTEK

 WIELKI PIĄTEK –

MĘKA I ŚMIERĆ JEZUSA CHRYSTUSA

Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół wspomina wydarzenia zbawcze związane z Męką i Śmiercią Jezusa Chrystusa. Mimo tego, że Wielki Piątek uobecnia najbardziej dramatyczne wydarzenia historii zbawienia, nie ma charakteru żałobnego. Przeżywając Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, Kościół wskazuje przede wszystkim na zbawczy charakter tego wydarzenia, na wypełnienie zapowiedzi, na to, że dobrowolna ofiara, którą złożył Syn Boży, jest drogą naszego zbawienia. W Wielki Piątek w Kościele katolickim nie sprawuje się Mszy św. Najważniejsza bowiem jest jedyna w swoim rodzaju liturgia wielkopiątkowa. Liturgia rozpoczyna się procesyjnym wejściem kapłana, który na początku celebracji leży krzyżem przed obnażonym ołtarzem. Następnie ma miejsce liturgia słowa, której punktem kulminacyjnym jest opis Męki Pańskiej według św. Jana. Kolejnym punktem jest uroczysta modlitwa powszechna obejmująca wszystkie stany Kościoła i cały świat. Następną częścią liturgii jest adoracja krzyża. Podczas trzykrotnego śpiewu antyfony „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata” kapłan zdejmuje tkaninę zasłaniającą krzyż. Następnie wszyscy wierni podchodzą i oddają hołd, składając symboliczny pocałunek. Po udzieleniu Komunii św., Najświętszy Sakrament jest przenoszony w procesji z ciemnicy do tzw. Grobu Pańskiego. Symbolizuje ono zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. Grób jednak nie jest końcem Jego życia i naszej nadziei, na co wskazują słowa modlitwy przy grobie: „Chryste, nasze Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu naszych grzechów”. W „Zdaniach i uwagach” 1834-35 ( Figura nie zbawi ) wypowie Adam Mickiewicz myśl świadczącą o głębokim rozumieniu męki Chrystusowej:

„Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi,

Kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi”.

To samo przekonanie o zbawiającej mocy ofiary jako znaku miłości wypowiedział Juliusz Słowacki: O krzyż Cię proszę modlitwą gwałtowną,

O krzyż i siłę pod rozdarciem ćwieka,

Całemu światu lampą tak cudowną

Stać się – gdzież większa jasność dla człowieka?

Panie! – Nie jest to, Panie, modlitwa nabożna

Albo prośba rycerza, który o krew woła,

Panie! Bo złych inaczej pokonać nie można,

Tylko w śmierci godzinie miłością anioła.

Tylko Eucharystia zawiera umęczonego i zmartwychwstałego Chrystusa. Tylko więc ona budzi nadzieję na lepszą przyszłość, więcej, jest zadatkiem zmartwychwstania.

W Wielki Piątek wyruszymy z naszego parafialnego kościoła, by przechodząc ulicami naszego miasta , Wągrowca, uczestniczyć w uroczystym nabożeństwie drogi krzyżowej.