Archiwum kategorii: Biblia

Słowo Boże niesie zbawienie. 26 stycznia – pierwsza Niedziela Słowa Bożego

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że III niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Po raz pierwszy będzie ona obchodzona 26 stycznia. Inicjatywa ta ma sprowokować wszystkich wiernych, aby Biblia nie była dla nich jedną z wielu książek, lecz Słowem Życia, które niesie Zbawienie. Papież podkreślił, że ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, spełnia prośby Ludu Bożego, a także postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”.

Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski w czasie konferencji prasowej przygotowującej do pierwszej Niedzieli Słowa Bożego zaznaczył, że w najbliższą niedzielę przeżywać będziemy święto Biblii.Chcemy z tą dobrą informacją dotrzeć do jak największej ilości osób. Biblia powinna być czytana nie tylko w kościołach i wspólnotach religijnych, ale także w rodzinach. Powinniśmy robić wszystko, by Słowo Boże było traktowane jak Słowo Życia” – powiedział. Bp Miziński podkreślił też, że Biblia powinna być obecna w naszym codziennym życiu. „Powinnyśmy nie tylko od święta, ale codziennie żyć Słowem Bożym. Objawienie – źródło naszej wiary – zawarte jest właśnie na kartach Pisma Świętego. Jezus jest Słowem Wcielonym. Przeżyjmy jak najlepiej Niedzielę Słowa Bożego i żyjmy tym słowem na co dzień. To w naszych rękach jest los Biblii i przez to nasz los – mówił Sekretarz Generalny Episkopatu Polski.

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II i przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich zwrócił uwagę, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go w perspektywie życia Chrystusa, Jego misji i całej historii Kościoła. Dodał, że ci którzy głoszą Słowo Boże ponoszą odpowiedzialność za wypowiadane słowa, które przecież niosą zbawienie. „Dlatego tak ważna jest nie tylko popularyzacja Biblii, ale też jej jak najpełniejsze poznanie. Pismo Święte nie powinno leżeć na półce z książkami. Powinniśmy zrozumieć czym tak naprawdę jest Słowo Boże. Tu najważniejsza jest relacja miedzy Chrystusem Zmartwychwstałym i Kościołem jako wspólnotą wierzących” – mówił ks. prof. Witczyk. Podkreślił, że ta relacja jest życiodajna. „Dzięki Słowu Bożemu możemy zrozumieć istotę nauczania Chrystusa i Jego przesłanie do każdego człowieka. Słowo Boże ma moc zmieniania naszych serc. Dzieje się tak, gdy przyjmujemy je z otwartością, wtedy odsłania ono przed nami swoją głęboką duchową treść. Wtedy też odkrywamy, że w naszym życiu obecne jest Słowo Żywe, czyli sam Chrystus” – mówił. Ks. prof. Witczyk dodał też, że Słowo Boże ma charakter jednoczący wszystkich wierzących. Buduje także ich tożsamość.

Ks. dr hab. Marcin Kowalski, adiunkt przy katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL mówił z kolei o obecności Słowa Bożego w liturgii. Zaznaczył: „Słowa Bożego słuchamy w liturgii i często tylko w liturgii, chociaż Biblię mamy w naszych domach. Niedziela Słowa Bożego powinna być bramą do całorocznego celebrowania Biblii i czytania jej w liturgii, we wspólnotach i w rodzinach”. Ks. dr Kowalski podkreślił, że Słowo Boże jest sercem liturgii i przewija się ono w niej nieustannie. „Nasza liturgia jest biblijna. Chrystus jest Światłością Świata i przychodzi do nas właśnie przez słowo, dlatego korzystajmy ze Słowa Bożego, by być jak najbliżej Boga” – powiedział.

S. dr Judyta Pudełko z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie jest propagatorką praktyki lectio divina. Podkreśliła, że dzięki tej metodzie czytania Pisma Świętego pogłębiamy nasza wiarę, poznajemy żywego Boga i nawiązujemy z nim osobową relację. „Nie osiągniemy tego, bez znajomości Słowa Bożego i życia nim. Zgłębianie i lektura Pisma Świętego mają swoje etapy. Potrzebujemy zrozumienia tego, co tekst mówi sam w sobie. Kolejny etap to odpowiedź na pytanie, co ten tekst mówi mi dziś. Później odpowiadamy sobie na pytanie co słowo Boże w nas budzi, jak to słowo nas zmienia i czego od nas wymaga. Ostatnim etapem jest doświadczenie Bożej miłości. Kontemplacja pozwala nam wejść w życiodajny dialog z Bogiem, prowadzi do przemiany serca i pogłębionego przeżywania wiary” – mówiła s. dr Judyta Pudełko.

Papież Franciszek ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego w liście apostolskim w formie motu proprio +Aperuit illis+ napisał: Niedziela Sława Bożego ma się przyczynić do tego „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.

BP KEP

Na podstawie informacji Konferencji Episkopatu Polski

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM KURSIE BIBLIJNYM

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanym adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym.
kkb.biuro@gmail.com albo: ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.

45.rocznica Kongresu Biblistów Polskich w Wągrowcu /26-28 maja 1973 r./.

 

skanowanie0005 (2)

/Opracowanie na podstawie sprawozdania p. Tomasza Jelonek Kraków/.

W tych dniach mija 45.lat, kiedy w Wągrowcu obradował Kongres Biblistów Polskich. Jak możemy wyczytać ze sprawozdania Tomasza Jelonka – miejscem spotkania było dawne opactwo cysterskie, a w czasie Kongresu – Dom dla Księży Zasłużonych Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Ks. Jakuba Wujka. W kościele Wniebowzięcia NMP rozpoczął się Kongres w sobotę 26 maja mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Po mszy św. w szerokim pocysterskim krużganku, zamienionym na salę obrad, do zgromadzonych biblistów przemówił Ks. Prymas i Ks. Kardynał Karol Wojtyła. W pierwszym dniu Kongresu odbyły się dwa posiedzenia, a na nich wygłoszono referaty ks. Janusza Frankowskiego: „Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia” , ks. prof. dr Stanisława Łacha: „Psalmy mesjańskie w egzegezie Szkoły Skandynawskiej”, ks. prof. dr Czesława Jakubiec: „Objawienie Boże w Księdze Hioba” i ks. prof. dr Jana Stępień: „Apostolstwo w ujęciu biblijnym”. Sobotni wieczór poświęcony został ks. Aleksemu Klawkowi. Zrealizowana została inicjatywa ks. prof. dr Władysława Smereki, aby ks. Klawkowi, w jego rodzinnym i umiłowanym Rogoźnie poświęcić odpowiednie epitafium. Drugi dzień Kongresu poświęcony został uroczystościom związanym z postacią ks. Jakuba Wujka, który urodził się w Wągrowcu w 1541 r., tu rozpoczął edukację w szkole klasztornej cysterskiej, tu w latach młodzieńczych uczestniczył w budowie do dziś stojącego kościoła farnego pw. Św. Jakuba Apostoła, i stąd wyruszył w świat, by służyć Bogu i Ojczyźnie w zakonie jezuickim. W 1933 r. postawiono w Wągrowcu pomnik ks. Jakuba Wujka. Było to brązowe popiersie wykonane przez artystę Haupa. W czasie okupacji niemieckiej popiersie zostało zniszczone. W 40.rocznicę postawienia tamtego pomnika, staraniem ks. prałata Edmunda Mikołaczaka, pomnik został odbudowany przez wierny lud wągrowiecki. Wyrzeźbił go w piaskowcu, artysta rzeźbiarz Antoni Szulc. Z tej okazji, w ramach Kongresu Biblistów Polskich nastąpiło poświęcenie pomnika przez Ks. Kardynała Prymasa. Po uroczystym poświeceniu odprawiono przed kościołem farnym mszę św. koncelebrowaną. Uczestniczyli w niej bibliści pod przewodnictwem Ks. Abpa Antoniego Baraniaka. Trzeci i ostatni dzień Kongresu rozpoczął się mszą św. koncelebrowaną. Można stwierdzić, że postać ks. Jakuba Wujka zaciążyła podwójnie na tym spotkaniu biblistów. Z jednej strony uczestniczyli oni w uroczystościach poświęconych ks. Wujkowi, z drugiej strony połowa wygłoszonych referatów dotyczyła przekładów Pisma św. i w ten sposób nawiązywała do niezapomnianego dzieła, którego dokonał ks. Wujek. Trzeba zaznaczyć, że bibliści polscy uczcili także pamięć ks. Jakuba Wujka wygłaszając konferencje o nim w sobotę wieczorem i na wszystkich mszach św. niedzielnych w kościołach Wągrowca. Postać wielkiego syna naszego miasta ożyła więc nie tylko na obradach specjalistów, ale przybliżona została wszystkim, którzy przebywając w Wągrowcu, w niedzielę 27 maja uczestniczyli w mszach św. i przez to wyrazili łączność wiary z tym, który wsławił swoje miasto w całej Polsce. Zakończenie Kongresu odbyło się w Gnieźnie. Po zwiedzeniu Katedry i archiwum, Ks. Prymas spotkał się z biblistami i przewodniczył dziękczynnemu Te Deum. Głównym organizatorem Kongresu był ks. prof. dr Felicjan Kłoniecki, a wszystkich uczestników gościł gospodarz Domu ks. Jakuba Wujka – ks. prałat Zenon Willa.

Janusz Marczewski

Korespondencyjny kurs Biblijny

Kraków, 25.10. 2015r.

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM KURSIE BIBLIJNYM

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Bi¬blijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać ud¬ział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanym adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym.

kkb.biuro@gmail.com
albo: ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
“Kurs Biblijny”.