V Tajemnica bolesna

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Istnieje nie tylko śmierć fizyczna, lecz także śmierć duchowa. Zaczynamy umierać wtedy, gdy przestajemy kochać albo gdy nie doświadczamy miłości od bliskich. Życie bez miłości jest agonią, umieraniem na raty. Istnieje też umieranie błogosławione, gdy umiera w nas grzech, egoizm, uzależnienie. Jezu, chcę, by we mnie umarło wszystko, co oddala mnie od Ciebie, od Twojej miłości i prawdy, bo wtedy znowu zacznę żyć.

ks. Marek Dziewiecki

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Boże mój, usłysz moją modlitwę

Panie, mój Boże,
Ty jesteś światłością dla niewidomych,
siłą dla słabych.
Ty jesteś także światłością dla widzących
i siłą dla silnych.
Zważ na moją modlitwę, słuchaj mojego wołania,
które z głębiny mojej nędzy rzucam ku Tobie.
Bo jeśli Ty mnie nie usłyszysz,
jeśli odwrócisz się ode mnie,
dokąd pójść mogę? Ku komu się zwrócę?
Mój Boże, oświeć mojego ducha!
Twoje słowo jest moją radością,
milsze niż wszystkie bogactwa wszystkich ludzi,
niż wszystkie zaszczyty i rozkosze.
Daj mi to, co kocham, bo prawdą jest,
że to kocham, co Ty dajesz mi kochać.
Nie zostawiaj mnie, Panie, bez pełni Twoich darów.
Nie opuszczaj mnie, bo jestem jak roślina,
która potrzebuje, abyś ją zachował,
abyś ją zrosił Twoimi łaskami.
Panie, miej litość nade mną!
Wysłuchaj mojego pragnienia.
Uczyń z miłosierdzia swego,
bym znalazł łaskę przed Tobą,
i okaż mi wspaniałość Twojego słowa.
Proszę Cię o to
poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który się wstawia za nami.
W Nim są zawarte wszystkie skarby mądrości,
których szukam w Twoich świętych Księgach.

Św. Augustyn

Confessiones (Wyznania) ks. XI

Błogosławiona

Błogosławiona, którą wyniósł przedziwny blask dziewictwa,
Jej imię lśni na wieki!
Błogosławiona, bo przez Nią rodzina Adama została odnowiona,
a wyrzuceni z domu Ojca znów powstali…
Błogosławiona, bo w Jej małym łonie zamieszkał Wielki,
co napełnia niebiosa, a one Go ogarnąć nie mogą!
Błogosławiona, bo powiła Przedwiecznego, który zrodził Adam,
przez Nią wszystkie stworzenia zostały odnowione.
Błogosławiona, bo dała mleko Temu,
na którego rozkaz zatrzymały się morskie fale.
Błogosławiona, bo Pana wieków, co świat swoją ukrytą siłą dźwiga,
jako swe Dziecię nosiła, obejmowała i tuliła do serca.
Błogosławiona, bo z Niej narodził się Zbawiciel,
który związał smoka i ziemi dał pokój.
Błogosławiona, bo swe czyste usta mogła kłaść na wargach Tego,
przed którego żarem muszą zakrywać twarz ogniści Serafini.
Błogosławiona, bo swym czystym mlekiem karmiła Tego,
z którego jak z matczynej piersi ssą życie światy!
Błogosławiona, bo jej Syn błogosławi wszystkim błogosławionym.
Niech będzie pochwalony Ten,
co z Jej czystości w święty sposób się narodził!

Św. Jakub z Sarug (zm. 521)

fragment hymnu o Matce Bożej