Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Jezusa

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie (1 Kor 15, 3-6a).

Z kazania św. Leona Wielkiego:

Mając udział w Ciele i Krwi Chrystusa, przemieniamy się w Tego, którego pożywamy. Mamy więc stale nosić w naszym ciele i duchu Tego, w którym umarliśmy i zostaliśmy pogrzebani, lecz również powstaliśmy z martwych.

(za: Liturgia godzin, t. 2, s. 522)

**

Razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani, aby razem z Nim powstać z martwych – by nasze życie powstało z martwych i zostało odnowione. Co to znaczy, widać po tych, którzy byli blisko Jezusa. Maria – zapłakana i ogarnięta żalem – odzyskuje siebie, kiedy Jezus woła Ja po imieniu. Piotr i Jan są zamknięci w Wieczerniku i w swoim lęku. Jednak kiedy słyszą, że Jezus zmartwychwstał, wychodzą i biegną – odzyskują odwagę i siły. Tomasz – przez rany Zmartwychwstałego – zostaje uzdrowiony z niewiary. Uczniowie z Emaus – rozczarowani, zniechęceni i przestraszeni – doświadczają nowego bicia serca, kiedy spotykają Jezusa. To jest nowe życie – życie zmartwychwstałe, odnowione, wyrastające z wiary w Zmartwychwstałego i z przyjęcia Go.

Cyprian Klahs OP

Środa. Dzień poświęcony św. Józefowi. Modlitwa do Św. Józefa

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, o Twoją również opiekę z ufnością błagamy. Przez miłość, która Cię z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą łączyła, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą Dziecię Jezus otaczałeś, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i dopomóż nam w potrzebach naszych swoim potężnym wstawiennictwem. O Stróżu opatrznościowy Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia; Wybawco nasz potężny, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z największego niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od zasadzek wrogich i od wszelkiej przeciwności, a każdego z nas otaczaj nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, pobożnie umrzeć i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Do Świętego Józefa

Twe życie, Józefie święty,
Przeszło w ciszy i skromności,
Lecz zdobił je niepojęty
Czar Chrystusowej piękności!
Nieraz Syn Boży z radością
Podlega rozkazom Twoim,
A Ty Go darzysz miłością
I tulisz na sercu swoim!
Jak Ty w samotności, w cieniu,
Służyć chcemy najgoręcej
Matce Bożej w uniżeniu
I Dzieciątku, ach, nic więcej!
Matka Teresa wybrana
Mówi, że zawsze do Ciebie
Szła ufna, i wspomagana
Bywała w każdej potrzebie.
Gdy skończy się ziemska droga,
Ujrzymy Cię, Opiekunie,
Z Maryją u stóp Stwórcy Boga,
W niebiańskich płomieni łunie.
A życia Twego historię,
Nie znaną śmiertelnym zgoła
I czynów Twych jasnych glorię
Uczcimy wśród Świętych koła.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, (Pisma, t. II. Kraków 1971, s. 61-62)

Modlitwa do Maryi polecana przez Ojca Świętego Franciszka

Święta Maryjo, pełna Boskiej Obecności,
przez całe życie z najgłębszą pokorą przyjmowałaś wolę Ojca
i nigdy nie uległaś pokusom Złego.
Już trwając u boku Syna, wstawiałaś się za nami w naszych kłopotach
i w pełnej prostoty postawie zawierzenia dawałaś nam przykład,
jak mamy rozplątywać ścieżki naszego życia.
Od kiedy zostałaś naszą Matką,
zawsze już przywracasz ład i przepełniasz światłem naszą więź z Panem.
Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza,
Ty z matczyną czułością rozwiązujesz węzły, które mnie krępują.
Ja, (… tu podajemy swoje imię), oddaję się w Twoje ręce i proszę,
byś uwolniła mnie od jakichkolwiek przywiązań i pokus,
którymi nęka mnie Wróg.
Z pomocą Twej łaski, za Twoim pośrednictwem i za Twoim przykładem
wybaw nas od wszelkiego zła, o Pani nasza
i rozwiąż węzły, które oddzielają nas od Boga,
abyśmy wolni od wszelkiego zamętu i fałszu,
we wszystkim Go odkrywali,
ku Niemu kierowali nasze serca
i Jemu mogli służyć w naszych braciach.
Amen.

 

Sekwencja

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Amen. Alleluja.