Zbliżam się w pokorze

“Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” ( z Ewangelii św. Jana: 6, 35).  “O najsłodszy Jezu, ukryty pod Postaciami Eucharystycznymi, wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby, przedstaw je przed tronem Najwyższego, przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc. Oświeć nasze umysły, umacniaj naszą wolę, odnawiaj naszą stałość i rozpalaj w naszych sercach płomień świętego zapału, abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie trudności, składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu, bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom. Amen”. (słowa Piusa XII)

Modlitwa za cierpiących Św. Teresy Benedykty

Pobłogosław, Panie, cierpiących, złamanych na duchu,
pobłogosław ciężką samotność ludzi
i brak spoczynku, i to cierpienie,
o którym nie mówi się nikomu.
Pobłogosław nędzę i niedolę ludzi,
którzy teraz właśnie umierają.
Daj im, mój Boże, dobry koniec życia.
Pobłogosław także serca pełne goryczy.
Daj ulgę cierpiącym, naucz zapomnienia i zgody tych,
których Ty pozbawiłeś tego, co im było najdroższe.
Nie pozostawiaj nikomu całej ziemi w smutku i goryczy.
Niech gdzieś zabłyśnie promyk nadziei, radości…
Pobłogosław, Panie, tych, którzy są w radości,
i miej ich w swojej pieczy.
Mnie nigdy, aż do tego dnia, do teraz,
nie wyzwoliłeś od smutku.
Ciąży mi on niekiedy bardzo.
Ale wciąż dajesz mi siłę
i mogę go z Tobą dźwigać.
Dzięki Ci, Panie!

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Zakonnica († 1942)Wspomnienie 9 sierpnia

Złożyła siebie w ofierze za swój naród i Pan zaczął ją już ogałacać, zanim wstąpiła do Karmelu. Chociaż kilka lat wcześniej Edyta Stein żyła de facto jak siostra zakonna (złożyła nawet prywatnie śluby rad ewangelicznych), siostry nie były zbyt chętne do jej przyjęcia. Powodów było kilka: była konwertytką z judaizmu, miała ponad 40 lat, a więc jej charakter był już ustalony. Tym samym istniało ryzyko, że nie odnajdzie się w surowym życiu za klauzurą. Wreszcie nie miała posagu, a z jej wykształceniem nie nadawała się na siostrę II chóru. Wstąpieniu Edyty do zakonu przeciwna była także jej ukochana matka, która gorliwie wyznawała judaizm. Naciskała na córkę, błagała i groziła. Odrzucana z obu stron przyszła święta z właściwą sobie konsekwencją dążyła do celu. Ostatecznie siostry uległy i w 1933 r. Stein wstąpiła do Karmelu w Kolonii. W dniu, kiedy odnawiała śluby, zmarła jej matka, co Edyta odczytała jako znak od Boga, że jej rodzicielka dostąpiła zbawienia, mimo że umierała jako wyznawczyni judaizmu. Umocniło to decyzję s. Teresy Benedykty, o której napisałam na początku. Z tego względu chciała nosić przydomek „od Krzyża”, który wyrażał jej pragnienie uczestniczenia w cierpieniach Pana. Bóg ostatecznie przyjął jej ofiarę 9 sierpnia 1942 r., kiedy to została zagazowana w Auschwitz. W 1999 r. Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy. 

(tekst E. Wiater).

Św. Tereso Benedykto, uproś nam wielkoduszne serca!

Świętowanie Dnia Pańskiego

III przykazanie Boże: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (Wj 20, 8) N. Test.: Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem (Hbr 10, 25).

III przykazanie Boże jest kontynuacją I i II przykazania. Świętowanie Dnia Pańskiego jest bowiem odpowiedzią na objawienie się Boga Jedynego i Świętego. W treści III przykazania znajduje się:

● nakaz uświęcenia dnia szabatu: Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić (Wj 20, 8);

● nakaz odpoczynku w tym dniu: Sześć dni będziesz pracował, lecz dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczął twój wół i osioł, i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec (Wj 34, 21);

● motywacja świętowania dnia Pańskiego: W sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty (Wj 20, 11).

Czytaj dalej Świętowanie Dnia Pańskiego

Odnaleźć Trójcę Świętą w sobie

Niekiedy uważano, że nauka o Trójcy Świętej jest tak wzniosła, iż nie ma nic wspólnego z życiem konkretnego człowieka i społeczeństwa. Choć to przecież fundament i wyróżnik chrześcijaństwa, to jednak długo trudno było przełożyć tę naukę na praktyczne konsekwencje.

Szukając odpowiedzi na pytanie, co w życiu powinien zmieniać fakt, że Bóg jest Trójjedyny, trzeba wyjść od doświadczenia. Odnaleźć Trójcę Świętą w sobie. Już św. Augustyn oraz inni Ojcowie Kościoła, poszukiwali w stworzeniu, a szczególnie w człowieku tzw. śladów Trójcy, vestigia trinitatis in creatura. Św. Augustyn mówił, że tym, co jest obrazem Trójcy w człowieku, są jego trzy władze: rozum, wola, pamięć. Były też inne teorie na ten temat. Jak dzisiaj, po wiekach teologicznej refleksji, można by próbować odnaleźć Trójcę w sobie i co to nam daje?

Czytaj dalej Odnaleźć Trójcę Świętą w sobie

Niedziela Dzień poświęcony Trójcy Przenajświętszej. Modlitwa poranna do Trójcy Przenajświętszej

Módlmy się do Boga Ojca wszechmogącego,
który w dobroci swojej zawsze wysłuchuje
próśb swoich dzieci,
i z ufnością mówmy do Niego:
Stworzycielu świata,
przyjmij nasze dziękczynienie
w tym dniu, który nam dała Twoja dobroć,
abyśmy wspominali zmartwychwstanie
Twojego Syna.
Błogosławiony bądź, Panie, na wieki!
Panie Jezu Chryste, Światłości zrodzona
ze światłości Ojca!
Pierwszy spośród tych, co mają zmartwychwstać,
kieruj naszą nadzieję i nasze życie
do Boga Ojca.
Błogosławiony bądź, Panie, na wieki!
Niech Duch Święty pouczy nas
o Twojej woli, Panie,
a Jego mądrość i miłość
niech zawsze nas prowadzi.
Błogosławiony bądź, Panie, na wieki!