Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

KLIKNIJ – ZDJĘCIA

W paulińskim kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu została odprawiona msza św. koncelebrowana w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2020/2021. Mszy św. przewodniczył proboszcz o. Józef Stępień. Koncelebransem o. Paweł Przybyszewski. W homilii celebrans życzył młodym parafianom powodzenia w nauce, a także zachęcał ich, by zawsze pamiętali o Bogu, który jest ich Ojcem Niebieskim, dawcą życia, i zawsze czuwa nad nimi, nad ich bezpieczną drogą do i ze szkoły. Cokolwiek będziecie czynić, zawsze pamiętajcie, by wszystko zaczynać w imię Boże. Na zakończenie mszy św. celebrans dokonał poświęcenia tornistrów pierwszoklasistom oraz udzielił błogosławieństwa zgromadzonym uczniom, nauczycielom i katechetom. Końcowym akcentem mszy św. był Apel Jasnogórski.

Janusz Marczewski

Prawda jest siłą pokoju

Ewangelia mocno podkreśla związek istniejący pomiędzy kłamstwem a krwawą przemocą, w tych słowach Chrystusa: „Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga… Wy pełnicie czyny ojca waszego… Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,40n). Oto dlaczego mogłem z całym przekonaniem powiedzieć w irlandzkiej Drogheda i na nowo to powtarzam: „Przemoc jest kłamstwem, ponieważ sprzeciwia się prawdzie naszej wiary, prawdzie naszego człowieczeństwa… Nie wierzcie w przemoc; nie popierajcie przemocy. To nie jest droga chrześcijanina. To nie jest droga Kościoła katolickiego. Uwierzcie w pokój, przebaczenie i miłość, bo one są z Chrystusa”.

Tak. Ewangelia Chrystusa jest Ewangelią pokoju: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Siłą żywotną ewangelicznego pokoju jest właśnie prawda. Chrystus objawia człowiekowi pełnię swej prawdy, odradza go w swej prawdzie przez pojednanie z Bogiem, z samym sobą, z innymi.

Prawda jest siłą pokoju, ponieważ objawia i urzeczywistnia jedność człowieka z Bogiem, z sobą samym, z innymi. Prawda, która umacnia pokój i która buduje pokój, zawiera w swej istocie przebaczenie i pojednanie. Odrzucać przebaczenie i pojednanie to okłamywać samych siebie i przyjmować śmiercionośną logikę kłamstwa.

Św. Jan Paweł II

Św. Teresa Małgorzata Riedi

Zakonnica († 1770)Wspomnienie 1 września

Swoje poszukiwanie Boga zaczęła bardzo wcześnie, bo już jako sześciolatka. Prześladowała wtedy wszystkich dorosłych pytaniem: „Kim jest ten Bóg?”. Jej ojciec, Ignacy, także głęboko pobożny, zaczął prowadzić ją duchowo. Kierował ją przede wszystkim ku całkowitemu zawierzeniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, chociaż kult ten wówczas (był to okres silnych wpływów jansenizmu, podkreślającego zbytnio Bożą sprawiedliwość) był źle widziany. Do szkoły wysłano ją do Florencji, do benedyktynek. Tam pokochała liturgię i została w nią starannie wprowadzona. Kiedy po zakończeniu edukacji wróciła do domu, oznajmiła rodzinie, że pragnie wstąpić do Karmelu. Po upewnieniu się, że to rzeczywiście jest jej powołanie, została przyjęta do klasztoru św. Teresy we Florencji. Złożyła śluby mając 19 lat. Wkrótce okazało się, że jest wielkoduszna, co przejawiało się przede wszystkim w heroicznej posłudze współsiostrom. W Karmelu odnalazła też odpowiedź na nurtujące ją od dziecka pytanie, kim jest Bóg. Przyszła ona jako mistyczne doświadczenie, co oznaczają zapisane w Biblii słowa: „Bóg jest miłością”. Zmarła 7 marca 1770 r. z powodu zapalenia otrzewnej. Kult narodził się od razu, ale kanonizowano ją dopiero w 1934 r. (tekst E. Wiater).

Św. Tereso Małgorzato, uproś nam wielkoduszne i wytrwałe poszukiwanie Boga!

Modlitwa za dzieci

Boże mój, ofiaruję Ci moje dzieci.
Ty mi je dałeś, niech one do Ciebie należą na zawsze.
Ja je dla Ciebie wychowam i proszę Cię,
abyś je zachował dla Twojej chwały.

Panie, niech egoizm, ambicja i złość
nie zwiodą ich z dobrej drogi.
Daj im siłę, aby sprzeciwiały się złu.
I oby dobro było zawsze
jedynym motorem ich działania.

Panie, tyle zła jest na tym świecie!
Ty wiesz, jak słabi jesteśmy
i jak bardzo zło potrafi nas zafascynować.
Ale Ty jesteś z nami,
a ja oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci!

Panie, bądź dla nich światłem, siłą i radością na tym świecie,
aby dla Ciebie żyły na tej ziemi
i abyśmy wszyscy razem mogli się cieszyć
Twoją obecnością w Niebie na wieki!

AMEN

Modlitwa do Anioła Stróża

O święty Aniele, kochany przez Boga,który od chwili,
kiedy zostałem oddany szczęśliwie Twej opiece,
nie przestajesz opiekować się mną, oświecać i prowadzić
mnie – oddaję Ci cześć jako memu opiekunowi
i kocham Cię jako mego gorliwego Stróża.
Poddaję się Twej czułej opiece i ufam Twemu kierownictwu.
Przez miłość do Jezusa proszę Cię żarliwie,
abyś mnie nie opuszczał, chociaż bym się zachował
niewdzięcznie i opierał się Twoim natchnieniom.
Jeśli zabłądzę, sprowadź mnie znów na właściwą drogę;
jeśli upadnę, spraw, bym powstał szybko. Rozwiń moją nadzieję,
pocieszaj w utrapieniach i broń w niebezpieczeństwach,
aż mnie wprowadzisz do wiecznej szczęśliwości. Amen.

(Modlitwa św. Jana Berchmansa do Anioła Stróża)