Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Jezusa

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie (1 Kor 15, 3-6a).

Z kazania św. Leona Wielkiego:

Mając udział w Ciele i Krwi Chrystusa, przemieniamy się w Tego, którego pożywamy. Mamy więc stale nosić w naszym ciele i duchu Tego, w którym umarliśmy i zostaliśmy pogrzebani, lecz również powstaliśmy z martwych.

(za: Liturgia godzin, t. 2, s. 522)

**

Razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani, aby razem z Nim powstać z martwych – by nasze życie powstało z martwych i zostało odnowione. Co to znaczy, widać po tych, którzy byli blisko Jezusa. Maria – zapłakana i ogarnięta żalem – odzyskuje siebie, kiedy Jezus woła Ja po imieniu. Piotr i Jan są zamknięci w Wieczerniku i w swoim lęku. Jednak kiedy słyszą, że Jezus zmartwychwstał, wychodzą i biegną – odzyskują odwagę i siły. Tomasz – przez rany Zmartwychwstałego – zostaje uzdrowiony z niewiary. Uczniowie z Emaus – rozczarowani, zniechęceni i przestraszeni – doświadczają nowego bicia serca, kiedy spotykają Jezusa. To jest nowe życie – życie zmartwychwstałe, odnowione, wyrastające z wiary w Zmartwychwstałego i z przyjęcia Go.

Cyprian Klahs OP

Pragnienia serca

Dziwna to rzecz, że ja, wobec całej nędzy i przeróżnego rodzaju grzechów i niewierności czuję niepojęte pragnienie jak najprędzej połączyć się z Panem Bogiem-Jezusem. I często bardzo czuję wielki ciężar tego życia i dziwnie odczuwam to wygnanie, a szczególnie jak Pan Jezus tak bardzo duszę moją miłością zapali i do Siebie pociągnie i dziwnie zachęca, ażeby ustawicznie z Nim była. To jak małe pacholę, to znów jako Pan rządzący światem. A wtenczas ją do wiernej i godnej służby zachęca, ażeby ustawicznie z Nim była. A dusza podczas tego jasno sobie zdaje sprawę ze swojego życia, tak bardzo zachęcona do wielkich umartwień i ostrego życia.

I znowu innym razem ukazał się Ukrzyżowany i bardzo cierpiący. A tak zapewnił, że tylko ten widok ma mnie do Niego przykuć i że tylko On, tak cierpiący, ma być moim celem. I dusza dziwnie była zgodzoną i zdecydowaną pójść tylko tą drogą. I to miało być jej szczęściem i zupełnym zadowoleniem.

bł. Aniela Salawa

Bł. Aniela Salawa († 1922), służąca, mistyczka, tercjarka franciszkańska. („Antologia mistyki polskiej”, oprac. Marian Zawada OCD, Kraków 2008, Wyd. Karmelitów Bosych).

Modlitwa do Św. Józefa

Święty Józefie,
Twoja ojcowska dobroć sprawia,
że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone
stają się łatwymi do rozwiązania.
Błagamy Cię więc,
wejrzyj na nasze obecne potrzeby,
przybądź nam z pomocą,
pociesz w naszych smutkach,
obawach, troskach i bólach.
Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące,
weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała,
nasze życie, zdrowie, nasz dom
i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaż nam, święty Józefie,
jak dobry jesteś dla tych,
którzy pragną pozostać na zawsze
Twoimi wiernymi sługami.
Święty Józefie,
Ojcze i Opiekunie naszej rodziny,
przyczyń się za nami.
Amen.