Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko dobroci i miłosierdzia, oto ja, pełen win i nędzy, całym uczuciem i sercem uciekam się do Ciebie i proszę, abyś zechciała być ze mną i wszystkimi kapłanami, którzy tutaj i w całym Kościele składają Najświętszą Ofiarę, tak jak byłaś w Twoim najmilszym Synem w czasie Jego męki na krzyżu.

Pomóż nam, abyśmy wsparci Twoją łaską, mogli złożyć ofiarę godną i miłą Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen.

Jestem pewny Ciebie

Mój Boże,
ufam Tobie,
Dobroci nieskończona.
Ty chciałeś uczynić sobie mieszkanie
we mnie.
Mam pewność, że mieszkasz we mnie.
Tak, mój Boże, jestem pewny Ciebie.
Nie boję się niczego:
świat, piekło, ciało mogą się buntować
przeciwko mnie,
ale to nieważne, bo Ty jesteś ze mną.
Ty jesteś moim Emmanuelem,
B o g i e m z n a m i
i moim wszystkim.
Dlatego jestem pewny Ciebie.

Kartuz