Baranek Boży

Baranku Boży cichy i łagodny,
obdarz nas Duchem Twojej łagodności.
Wyzwól od pychy i uczyń nas godnych
Ciebie – prosimy ludzie mali, prości.

Mieczysław Bednarz SJ