Maryja z Dzieciątkiem

O Miłości niepojęta!
Zaiste, nie masz większej miłości nad tę,
mocą której Bóg stał się ciałem,
aby mnie ogarnąć i przebóstwić.
O Niepojęty, Ty dałeś się pojąć!
O Niestworzony, Tyś stał się stworzeniem!
O myślą Nieogarniony, Ty dajesz się ogarnąć!
Panie, uczyń mnie godną
wejrzeć w głąb tej najwyższej miłości,
którą obdarzyłeś nas i wciąż obdarzasz
w Twoim Świętym Wcieleniu!

BŁ. Aniela z Foligno (zm. 1309)