Zwiastowanie

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Do Maryi z przesłaniem Archanioł Gabriel przychodzi.
Czy być Matką Syna Bożego się zgodzi?
Fiat – usłyszał – niech tak się stanie.
I oto Słowo ciałem się staje.

Czy w swoim życiu chętnie zgadzam się z wolą Bożą?

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Z pomocą i radością przybywa Maryja do krewnej Elżbiety,
aby powierzyć jej swoje sekrety.
Radosne Magnificat wyśpiewuje,
Bogu za wszystko dziękuje.

Czy dziękuję Bogu za wszystko?

III. Narodzenie Pana Jezusa

Stroskany Józef szuka miejsca
dla godnych narodzin Bożego Dziecięcia.
Wśród ludzi nie znalazł. Schronienie im dali
uboga szopa za miastem wraz ze zwierzętami.

Czy w moim życiu jest miejsce dla Jezusa?

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryja przynosi do świątyni Syna swego,
ofiarowuje Go Bogu wszechmocnemu.
„A Twoją duszę miecz przeniknie”
– te Symeona słowa
głęboko w swym Sercu zachowa.

Czy wszystko ofiarowuję Bogu?

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

12-letni Jezus w świątyni zostaje.
Uczonym pisma wyjaśnia, pytania zadaje.
„Synu, szukaliśmy Ciebie z bólem serca naszego”.
„Czy nie wiecie, że powinienem
być w domu Ojca mego?”.

Czy ja szukam Jezusa?

Marianna Jaczewska