Abba

Wszystko jest cieniem i marnością tutaj.
Do żadnej rzeczy niech nie przywiązuję
serca na tym świecie, Panie.

Niechaj od Ciebie nic mnie nie odwraca.
W swoją straż Boską weź me słabe serce
i mego ducha słabego.

Do siebie, Panie, przyciągnij mnie mocno,
ażebym w Tobie znalazł pocieszenie.

Ty sam bądź moją jedyną radością,
jedynym moim schronieniem,
moją siłą jedyną i moją nadzieją,
jedyną moją bojaźnią
i moją miłością jedyną.

Św. John Henry Newman