MBBolesna

Wiem, Panie Jezu, że bez cierpienia,
i to cierpienia w cierpliwości,
nie zdołam osiągnąć nieba.
Dawid mówił: „od Niego cierpliwość moja”.
To samo i ja powtarzam: Od Ciebie tylko mogę
otrzymać cierpliwość w cierpieniu.
Mój Jezu! Przez zasługi cierpliwości,
z jaką wycierpiałeś męki dla miłości mojej,
daj mi tę łaskę, bym z miłości ku Tobie
umiał znosić wszystkie me krzyże i udręki.
O Maryjo, Matko Bolesna, wyjednaj mi łaskę
wiernego poddania się woli Bożej we wszystkim,
co mi pozostaje do wycierpienia
za życia i w godzinie mojej śmierci. Amen.

Św. Alfons Liguori (zm. 1787)

Biskup, założyciel zgromadzenia, doktor Kościoła († 1787)Wspomnienie 1 sierpnia

Alfons urodził się niedaleko Neapolu w bogatej rodzinie szlacheckiej. Jako dziecko wykazywał zdolności plastyczne i muzyczne (jest m.in. autorem najbardziej znanej włoskiej kolędy Tu scendi dalle stelle), ale ojciec chciał, by zrobił karierę urzędniczą. Po studiach w Neapolu (doktor praw w wieku lat 16) został adwokatem, ale po tym, jak przegrał sprawę z powodu intryg, zrozumiał, że jego powołanie jest inne. W wieku 31 lat został kapłanem. Przedmiotem jego szczególnej troski stała się uboga młodzież. Gromadził ją w dni wolne od pracy, grał na gitarze i śpiewał ułożone przez siebie pieśni, ucząc przy tym prawd wiary. Potem założył zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). W wieku 66 lat został biskupem Sant’Agata de Goti. Przez całe życie Alfons walczył z chorobami – ostatnie namaszczenie przyjmował osiem razy. W 1769 r. zapadł na ciężką gorączkę reumatyczną i został sparaliżowany. Jego głowa była przygięta tak nisko, że podbródek spowodował ranę na piersi i musiał być operowany. Alfons nauczył się sprawować Mszę św. oparty na krześle, podczas gdy współbrat przy ołtarzu trzymał mu kielich. W swoich licznych pismach propagował pobożność Maryjną i życie modlitwy. „Zdobądź zwyczaj mówienia do Boga, jak gdybyś przestawał z nim sam, poufale, ufnie i z miłością, jak z najdroższym i najbardziej kochającym z przyjaciół” – napisał.

Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo św. Alfonsa Marii Liguoriego naucz mnie mężnego znoszenia cierpień.