MB Orantka

Błogosławonaś, Maryjo,
bo oto w Tobie spełnione
tajemnice symbolów
dane przez wszystkich proroków.

Niech będzie Ojciec pochwalon,
co zesłał Jednorodzonego,
a On zjawił się w łonie Maryi
i uwolnił nas z błędu,
i wywyższył Jej pamięć
w Niebie, jak i na ziemi!

Błogosławiona jesteś, któraś poczęła,
Błogosławiona jesteś, któraś zrodziła,
Błogosławiona jesteś, któraś karmiła
mlekiem samego Żywiciela.

Błogosławonaś, bo z Twego
łona zabłysło światło,
co ogarnęło świat cały;
on także śpiewa Twoją chwałę.

Witaj, Ucieczko nasza!
Witaj, o Chwało nasza!
Bo przez Ciebie wywyższon
Został ród nasz do nieba.

Błagaj za nami więc Boga
przez Ciebie urodzonego,
by zesłał dla swego Kościoła
pogodę ducha i pokój.

Niechaj przez moc Twej modlitwy,
o Matko Najwyższego,
udzieli On pokoju ziemi
i wszystkim, co na niej mieszkają.

Cześć Temu, który przyszedł
i który się zrodził z Maryi,
i który uczynił Ją matką,
i z Niej narodził się Synem.

Anonim (V w.). Poezja syryjska.