Matka Kapłanów

Maryjo, Królowo Apostołów i kapłanów,
otocz ich swoją najświętszą opieką.
Niepokalana Dziewico, któraś w cichej pokorze
przyjęła na siebie godność i ciężar Matki Syna Bożego,
spraw, by Jego kapłani z sercem czystym i pokornym
przystępowali do tajemnicy ołtarza.
Służebnico Pańska, któraś pierwsza złożyła Bogu w świątyni
Jezusa w ofierze, czuwaj nad każdą Ofiarą ołtarza,
by godnie była złożona Panu przez Jego kapłanów.
Pani najwierniejsza, któraś pierwsza godna była
Ciało Jezusowe w swych rękach piastować,
błogosław ręce kapłańskie,
które Ciała Pańskiego dotykać mogą,
czuwaj nad ich świętością.
Matko Boga, któraś w dobroci serca
słowami swymi skłoniła Syna, by dla ludzi wodę w wino przemienił,
błogosław usta kapłańskie,
które cudowną mocą słowa Jezusowego w Ciało i Krew Jego
chleb i wino dla nas grzesznych przemieniają.
Współodkupicielko nasza, Matko Bolesna,
Tobie z krzyża Syn oddał nas pod pod wieczną opiekę.
Czuwaj nad kapłanami sprawującymi święte sakramenty,
przez które spływają na nas owoce Odkupienia.
Królowo Apostołów, któraś wraz z nimi
jako pierwszymi kapłanami Chrystusa
przyjęła na siebie ognie i dary Ducha Świętego,
by słowem natchnionym, sercem nieustraszonym,
dobrym przykładem utwierdzali w nas w wiarę,
krzepili nadzieję i rozpalali miłość Bożą –
Maryjo, polecamy Ci wszystkich kapłanów Twojego Syna.
Amen.