Jezus

Niech ręka żywa i czysta,
ręka jedynego Syna Bożego,
ręka, która usuwa wszelkie zło
i daje siłę i moc wszystkiemu,
co jest święte,
niech ta ręka wyciągnie się
nad nami wszystkimi.
Niech wszystkie ciała będą pobłogosławione,
aby były czyste i nieskalane;
niech wszystkie dusze będą pobłogosławione,
by się otworzyły na poznanie tajemnic Bożych.
Obyśmy wszyscy byli pobłogosławieni, Panie,
przez Twojego Syna jedynego, Jezusa Chrystusa.
Amen.