Jezus

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu

– zmiłuj się nad nami.

Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze – zmiłuj się …

Panie, który wysłuchałeś matkę Kananejkę prosząca Cię o uzdrowienie córki – zmiłuj się…

Panie, który uzdrowiłeś świekrę św. Piotra – zmiłuj się…

Panie, który uzdrowiłeś słowem sługę setnika – zmiłuj się…

Panie, który niewidomym wzrok przywróciłeś – zmiłuj się …

Panie, który przywróciłeś władzę w nogach chromemu od wielu lat – zmiłuj się…

Panie, który głuchym słuch przywracałeś, a niemym usta otwierałeś – zmiłuj się …

Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących i obciążonych – zmiłuj się …

Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna – zmiłuj się …

Panie, Boże, Wspomożycielu i Obrońco nasz – zmiłuj się …

Panie, którego dobroć niepojęta pragnie wszystkich zbawiać – zmiłuj się