NMP

[Z EWANGELII Św. Łukasza 2, 48- 50]

 Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»  Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

[KOMENTARZ]

Jakże wielkie, jak heroiczne jest posłuszeństwo wiary, które Maryja okazuje wobec niezbadanych wyroków Boga! Jakże bez reszty powierza siebie Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli wobec Tego, którego drogi są niezbadane. A zarazem jak potężne jest działanie łaski w Jej duszy, jak przenikliwy wpływ Ducha Świętego. Jego światła i mocy! Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem.

Św. Jan Paweł II [1920 – 2005]

[MODLITWA]

Maryjo, Matko Jezusa, daj mi swoje serce, jakże piękne, czyste, niepokalane, pełne miłości i pokory: uczyń mnie zdolną do przyjęcia Jezusa w chlebie życia, do kochania Go, tak jak Ty Go kochałaś i do służenia Mu ukrytemu w ubogiej postaci najbiedniejszego z biednych. Amen.

Św. Matka Teresa z Kalkuty