Papież Franciszek

Kiedy czujecie, że ogarnia was poczucie jałowości, ciemność, ubóstwo i prawie że wewnętrzna niemoc, pozostańcie mali w ręku Boga, w stanie nagiej wiary; uznajcie swoją nędzę, zwróćcie się ku wszechmocnej miłości i nigdy nie przeciwstawiajcie się Bożej chęci pomocy. Idźcie zawsze do przodu w imię Boże, nawet jeśliby się wam wydawało, że nie macie siły ani odwagi, by jedną stopę postawić przed drugą! Tym lepiej, jeśli wam zabraknie ludzkiej odwagi, gdyż pośród waszej niemocy zawsze możecie całkowicie powierzyć się Bogu. Święty Paweł napisał: „Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10). A kiedy prosił o uwolnienie od słabości, Bóg mu odpowiedział: „Moc w słabości się doskonali”. Pozwólcie więc, by doskonaliło was doświadczenie waszej niedoskonałości i pokorne uciekanie się o pomoc do Tego, który jest siłą słabych. Wasze wewnętrzne ubóstwo ukaże wam, jak bardzo jesteście Go niegodni, i wasza niegodność natychmiast was doprowadzi do Jego nieskończonej dobroci.

Ks. François de la Mothe-Fénelon

Francuski kapłan François de la Mothe-Fénelon († 1715) popadł w częściową niełaskę jako wychowawca i nauczyciel księcia Burgundii na dworze Ludwika XIV; później jednak zasłynął jako wzorowy duszpasterz w diecezji Cambrai, której arcybiskupem został w 1695 r.