MB

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14-15).

*

Z Wyznań św. Augustyna:

Kiedy do Ciebie przywrę całą moją istotą, skończy się dla mnie wszelki ból i wszelki trud. Wtedy moje życie będzie naprawdę żywe, całe napełnione Tobą. Ty wszystkich, których napełniasz, dźwigasz ku górze. Ponieważ jeszcze nie jestem pełen Ciebie, jestem dla siebie brzemieniem. (…) O, tak, zmiłuj się nade mną, Panie. Ja nieszczęsny – oto wcale nie ukrywam moich ran. Tyś lekarzem, a ja ciężko choruję. Nad nędzarzami się litujesz, a ja nędzarzem jestem.

(Wyznania, X, 28, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 246-247)

*

Bliskie jest królestwo Boże, blisko jest Bóg – ale ścieżki mojego życia często są pogmatwane, a ja jestem do Boga odwrócony plecami. Blisko jest Bóg, muszę tylko się zwrócić twarzą do Niego, otworzyć drzwi mojego życia, powiedzieć: Wierzę, chcę, wejdź, prowadź mnie! „Nawróć nas, Panie, a nawrócimy się do Ciebie” (Lm 5, 21).