Anioł

Kiedy przybywa anioł, natychmiast oddalają się ci, którzy nas niepokoją, a umysł znajduje się w wielkim uspokojeniu. Myśl staje się jasna i lotna – św. Ewagriusz z Pontu