Przykazania

Uwielbiam ten tekst: mówi o wierności Boga. Może czasami wyobrażamy sobie Go jako Moc, która robi, co zechce, i przede wszystkim zaskakuje nas swoimi wyrokami. Nie jest to do końca błędne (w końcu Bóg jest wszechmocny, zaś często „jego drogi nie są naszymi drogami“). Jednak życie w uległości względem nieprzewidywalnego, kapryśnego Boga-Mocy nie zrobi z nas przyjaciół Boga – a takich przyszedł zrobić z nas Pan Jezus.

Przyjaciel Boga wie, że Bóg jest wierny. Wielką lekcją tej wierności jest właśnie przejście od Starego do Nowego Przymierza. Jezus przychodzi do nas z wnętrza tego pierwszego – i rzeczywiście od razu staje jakby obok niego, bez prostej kontynuacji. To dezorientowało. Jednak kiedy tylko nasz Pan zobaczył, że gromadzą się wokół niego ludzie zainteresowani po prostu zniesieniem przykazań i zatarciem duchowej drogi Izraela – zareagował stanowczo: „nie przyszedłem znieść, ale wypełnić“.

Źle zrozumieliśmy chrześcijaństwo, jeśli myślimy, że „rewolucja Jezusa“ polegała na obaleniu Starego Testamentu. Tym bardziej teraz, już wewnątrz „nowego i wiecznego Przymierza“; źle rozumiemy chrześcijaństwo, jeśli co kilka pokoleń wyczekujemy, by Kościół coś „znosił“ i unieważniał z tego, co przez wieki głosił. Bóg zawsze tylko wypełnia, prowadzi do doskonałości – gdyż nie żałuje i nie odwołuje swoich wyborów.

Nie jesteśmy dzisiaj świadkami przejścia ze Starego do Nowego. Urodziliśmy się w Nowym, w erze Chrystusowej. Dobrze jest na przestrzeni tych lat, które nam tu dano, myśleć nie o tym, by się zmieniało wokół nas – ale żebyśmy my się zmieniali, dojrzewali. Także i nas bowiem dotyczy „nie znieść, lecz wypełnić“ i nie chcę śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył“.

Paweł Milcarek

Paweł Milcarek (ur. 1966), doktor filozofii, historyk i publicysta, redaktor „Christianitas