Ukrzyzowany

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ojcze, postawiłeś pierwszego człowieka w ogrodzie Eden,
rozpostarłeś nad nim swoją Opatrzność, dającą piękno,
smak wolności i jedności z Tobą. Ale człowiek nie uszanował
tak wielkiego daru, sprzeciwił się Tobie. Dlatego Eden
zamienił się w Ogrójec – ogród naznaczony trwogą
i odrzuceniem Twojego Syna oraz niosący woń lęku
i strachu. Jezu, niech tajemnica Ogrójca będzie dla mnie
umocnieniem, że Ty zawsze modlisz się za mnie,
abym nie odszedł od Ciebie.

2. Biczowanie Pana Jezusa

W uzbrojonej kohorcie, która wyszła po Jezusa,
jestem również ja. Wyszedłem po Ciebie, Chrystusie,
bo łatwiej mi pojmać i związać Ciebie, niż odwiązać się
od grzechu. Łatwiej mi wymierzyć Twemu ciału razy,
niż swoje członki uciemiężyć wyrzeczeniem i postem,
by stać się jedno z Tobą. Proszę Cię, Panie, naucz mnie
rezygnować z samego siebie.

3. Cierniem ukoronowanie

Wyszydzony, wzgardzony, ukoronowany ironią.
Król miłosierdzia, Pan biednych, cierpiących i chorych,
Brat alkoholików, prostytutek, narkomanów i łajdaków.
A ja, Jezu, nie mam odwagi stanąć między nimi,
bo korona pychy i egoizmu zbyt mocno utkwiła
na mej głowie. Boże, pragnę wyznać z głębi serca,
że to Ty jesteś Panem. Dopomóż mi, Chryste.

4. Dźwiganie krzyża

Widzę Ciebie, Panie, w oddali, dźwigającego krzyż
po drodze biegnącej na Golgotę. Obserwuję Maryję,
Szymona, Weronikę, płaczące niewiasty, a nie potrafię
znaleźć siebie… Od każdego z nich dostałeś, Jezu,
bezcenny dar miłości. Nasyceni Twoim miłosierdziem,
zwrócili ci to, co sami otrzymali od Ciebie, miłość Boga
zrodziła bowiem miłość człowieka. Naucz mnie, Panie,
przyjmować Twoją miłość i nie zatrzymywać jej tylko
dla siebie.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tuż przed śmiercią obiecałeś łotrowi: „Dziś będziesz
ze Mną w raju” (Łk 23, 43). Przywróciłeś mu godność
i nadzieję na życie w wieczności z Tobą. Panie,
wspomnij na mnie w godzinie śmierci, abym umierając,
nie zwątpił w Ciebie.

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE TB
Ks. Krystian Strycharski