Anioł Stróż

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Anioł Stróż jest dobrym doradcą. On wstawia się za nami u Boga; on pomaga nam w naszych potrzebach; on strzeże nas przed niebezpieczeństwami i upadkami – Św. Jan XXIII

Anioł Stróż otwiera oczy duszy; dba o to, aby dusza była w stanie pokonać poruszenia pochodzące

od złych duchów – Św. Antoni Pustelnik