Droga Krzyżowa

Męka Zbawiciela jest treścią tajemnic naszej wiary chrześcijańskiej, skróconą ewangelią dostępną wszystkim, szkołą doskonałości oraz najwyższą umiejętnością, o której mówi św. Paweł: „ Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” ( 1 Kor 2,2 ). Stańmy przeto pod krzyżem, który jest godłem naszej wiary, drogowskazem w naszej pielgrzymce i pomnikiem nieskończonego miłosierdzia Bożego. Skierujmy wzrok swój na oblicze konającego Mistrza i obchodząc krwawą Jego drogę, wczuwajmy się w odczucia Najmiłosierniejszego Zbawiciela, błagając o miłosierdzie dla nas i całego świata. „O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie!”.