św. Wincenty

Z nauczania św. Wincentego a Paulo:

„Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary, przez które człowiek z własnej woli siebie powierza Bogu, okazując pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego i dobrowolnie uznając objawienie dane przez Niego”.

Panie Jezu, obdarz mnie łaską pokornego przyznania, że stając wobec Ciebie ciągle staję przed prawdami, których nie jestem w stanie pojąć i zrozumieć, chociaż zostały przyniesione z nieba, to jednak przeznaczone są dla tego tego świata i dla ludzi żyjących na tej ziemi.