Wielki Poniedziałek

Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu”.

Słowa pierwszego czytania wypełniły się na Jezusie. Bóg wybrał nas, aby te słowa mogły się wypełnić na nas; taką mamy misję na tym świecie, jako lud Nowego Przymierza – Kościół. Moc do tej misji daje Duch Święty i Jezus żyjący w nas przez przyjęte z wiarą Słowo Boże i sakrament Eucharystii. To jest nasz dar, jak olejek z Ewangelii.

O. Stanisław Jarosz OSPPE