Wielkanoc

Chrystus jest dla nas wszystkim!
Jeśli chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem.
Jeśli cię trawi gorączka, On jest chłodną wodą.
Jeśli jesteś przygnieciony nieprawością, On jest sprawiedliwością.
Jeśli potrzebujesz pomocy, On jest mocą.
Jeśli lękasz się śmierci, On jest życiem.
Jeśli pragniesz nieba, On jest drogą.
Jeśli otaczają cię ciemności, On jest światłem. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan: szczęśliwy człowiek, który pokłada w Nim nadzieję!

W Chrystusie zmartwychwstał świat!
W Chrystusie zmartwychwstało niebo!
W Chrystusie zmartwychwstała ziemia!

św. Ambroży