Baranek

Chrystus to Władca wszystkich ludów i wszystkich czasów, to Odkupiciel – Baranek zabity, który żyje. On swoim dziełem zbawczym wyzwolił i odnowił człowieka. My już tutaj na ziemi podczas liturgii paschalnej, zwłaszcza Eucharystii, uczestniczymy w tym, co czeka nas w wieczności. Co za cudowna perspektywa dla naszego życia.

Chrystus Zmartwychwstały – Baranek – ma siedem cech:
a) do Niego należy moc, tzn. jest w stanie wszystko zrealizować zgodnie ze swoim planem;
On wszystko może;
b) do Niego należy bogactwo, jest bogaty, tzn. w Nim jest pełnia ( gr. pleroma ) najwyższych wartości; jest hojny i ma z czego dawać;
c) do Niego należy mądrość, czyli dar poznawania tajemnic Bożych i rozwiązywania problemów życiowych;
d) do Niego należy siła: przez fakt zmartwychwstania jest Panem wszystkiego, pokonał moc zła – władzę szatana; żadna sytuacja Go nie przerasta;
e) do Niego należy cześć: przyjdzie taki dzień, kiedy wszyscy zegną przed Nim kolana i każdy język wyzna Jego potęgę i władzę;
f) do Niego należy chwała ( hebr. kabod – zawiera ideę ciężaru, wagi ), czyli rzeczywista wartość odpowiadająca Jego powadze;
g) do Niego należy błogosławieństwo: to największe bogactwo, które posiada w najwyższym stopniu tylko On; takim bogactwem jest zbawcza moc i miłość, pokój i radość.

Człowiek jest istotą religijną. Jest stworzony do relacji ze swoim Stwórcą – Odkupicielem. Wielbić Pana, żyć z Nim i dla Niego – to jest najgłębszy sens życia ludzkiego. Jeżeli człowiek nie będzie uwielbiał Pana, to będzie uwielbiał innych „panów”, będzie uwielbiał, ubóstwiał różnych idoli tego świata i kłaniał się im.

Rozważanie pochodzi z książki ks. Stanisław Ormanty TChr Żywe bowiem jest słowo Boże,

skuteczne, s. 194-195.