Szarytka

Błogosławimy i wysławiamy Cię Boże, ponieważ w tajemniczym zamyśle Twojego miłosierdzia posłałeś na świat swojego Syna,  by wyzwolił ludzi z niewoli grzechu przez przelanie swojej krwi i napełnił ich darami Ducha Świętego. Spojrzyj, Panie na te swoje sługi,  których posyłamy jako zwiastunów miłosierdzia,  zbawienia i pokoju. Prowadź ich kroki Twoją prawicą i podtrzymuj ich mocą Twojej łaski,  aby nie ustali przygnieceni ciężarem pracy apostolskiej.

Niech w ich słowach rozbrzmiewa głos Chrystusa,
w ich gestach objawia się serce Chrystusa;
aby wszyscy, którzy będą ich słuchać,
zostali pociągnięci do posłuszeństwa Ewangelii.
Napełnij ich serca Twoim Duchem Świętym, 
aby stając się wszystkim dla wszystkich, 
doprowadzili do Ciebie, Ojcze, wielką rzeszę synów i córek, którzy w świętym Kościele będą oddawać Ci chwałę bez końca.                                                       Przez Chrystusa Pana naszego. Amen