Wyjątkowy jubileusz 77. rocznicy święceń kapłańskich przeżywa o. Jerzy Tomziński. Msza św. w intencji najstarszego z paulinów, niemal 103-letniego o. Jerzego, odprawiona została w piątek, 16 kwietnia, o godz. 7.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Przewodniczący Eucharystii o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów, pogratulował dostojnemu jubilatowi: „Dzisiaj obchodzimy szczególny jubileusz – o. Jerzy Tomzinski, były generał Zakonu Paulinów, obchodzi 77. rocznicę święceń kapłańskich. Razem z Nim chcemy dziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa, a po ludzku wyrażamy Mu naszą braterską życzliwość i gratulacje”.

W homilii o. Lukoszek podkreślał, jak wielkim i potrzebnym darem Chrystusa jest kapłaństwo: „Kapłani potrzebni są Chrystusowi, i jednocześnie kapłani potrzebni są każdemu z nas. Był tego świadomy św. Jan Vianney. Słynne są jego słowa o kapłaństwie: ‘kapłan jest człowiekiem, który otrzymał od Boga wszystkie Jego władze. Kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia, nie mówi: Bóg ci przebacza, tylko: ja odpuszczam ci grzechy. Podczas konsekracji nie mówi: oto ciało Pana, lecz mówi: oto ciało moje. Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas, kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kto przyjął wasze dusze do Kościoła, kiedyście się narodzili? – kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? – kapłan. (…) A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ja wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan’”.

„Dzisiaj, razem z o. Jerzym, dziękujemy Bogu za dar Jego kapłaństwa, i za wszelkie dobro, jakie z jego posługi wypłynęło przez długie 77 lat – mówił dalej o. Lukoszek – Niech ten piękny jubileusz zachęci nas do modlitwy za kapłanów, żeby byli święci i godni posługi, która została im powierzona dla naszego dobra, żebyśmy nie cierpieli głodu Eucharystii. Prośmy także o nowe powołania, żeby nigdy na winnicy pańskiej nie zabrakło robotników – kapłanów. Ojca Jerzego, naszego drogiego jubilata, nasze pragnienie spotkania z Chrystusem w Eucharystii, a także nasze modlitwy o świętych kapłanów, składamy w Niepokalanym Sercu naszej Jasnogórskiej Matki”.

Niemal 103 letni o. Jerzy Tomziński dwukrotnie był generałem Zakonu Paulinów oraz trzykrotnie przeorem klasztoru na Jasnej Górze. Jest jedynym żyjącym w Polsce uczestnikiem Soboru Watykańskiego II.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / es