Matka Boska

Pośredniczko nasza przed Bogiem, żywa krynico rozlewająca strumienie łask, o Maryjo!
– módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, źródło wiecznego pokoju, o Maryjo!
– módl się za nami.
Oświecenie grzeszników, pochodnio łaski i zbawienia, o Maryjo!
– módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, skuteczne lekarstwo zranionej duszy, o Maryjo!
– módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, osłodo w boleściach życia, o Maryjo!
– módl się za nami.