Dzień zakończył
swoje tkanie
przędzą złotą
życiorysów tysiące
zostawił wspomnienia
na kartach pamięci
a swemu Stwórcy
nuci pieśń
dziękczynienia

Uwielbiam Ciebie
za to że jestem

br. Adrian Brzózka OFM, Kowel, 1996