Jezus mnie zna. Wie wszystko o moich słabościach i mimo to mnie kocha. A ja – czy Go znam? Dopóki nie poznam Miłości, która za mnie oddaje życie, będę ­„robił Bogu łaskę”, przychodząc na spotkanie
z Nim. A przecież bez tej Miłości nie ma we mnie życia. Daj mi, Panie, poznać Twoje miłosierdzie.

ks. Wacław Grądalski

IV Tajemnica chwalebna
O nowe powołania do służby w Kościele

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ta, od której wszystko się zaczęło, nie może zniknąć ze świadomości Kościoła.
W dniu Zesłania Ducha Świętego także nie zabrakło Jej w Wieczerniku, gdzie – jako Królowa Apostołów – trwała jednomyślnie na modlitwie z nimi. Ona, ta pierwsza z ludzi, która po pełnym wypełnieniu woli Ojca z ciałem i duszą została wzięta do nieba.

ks. Krzysztof Gołąbek SAC

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…