Najsłodszy Panie Jezu!
Tę przykrość dzisiejszą,
tę trudność, ten smutek,
tę pokusę, której doświadczyłem,
ofiaruję Ci w zjednoczeniu
z tym wszystkim, co Ty zniosłeś dla mnie.
Ofiaruję Ci to dla chwały Twojego Imienia
i dla zbawienia wszystkich ludzi.

Ludwik z Blois (zm. 1566)