Ty jesteś Bogiem odwiecznym,
niestworzonym, jedynym,
Trójcą Świętą w Ojcu, Synu i Duchu.
Ty jesteś niepojęty i niedostępny.
Ty, Stwórca wszystkiego, co widzialne i niewidzialne,
jesteś Panem i Władcą.
Tyś sam zbudował niebo
i Ty sam dzierżysz moc i potęgę.
Ty sam niesiesz wszystko swoją wolą
i swoim rozkazem.
Dokoła Ciebie są Aniołów miriady
i tysiące tysięcy Archaniołów.
Nawet oni nie mają odwagi patrzeć na Twoją chwałę,
która jest ponad wszelką chwałą,
i nie mogą znieść oślepiającego blasku
Twojego oblicza, kiedy się objawia…

Symeon Nowy Teolog (zm. 1022)