Czyste uczucia są podstawą moralności. Św. Augustyn.

Jeżeli chcecie zachować czystość, unikajcie każdej okazji zepsucia. To wada, która od błahostki prowadzi do żałosnych upadków. Św. Franciszek Salezy.

Wielka nagroda was czeka za dochowanie czystości. Św. Cyprian.

Szczęście oglądania Boga zostało obiecane ludziom czystego serca. Św. Leon Wielki.

Bóg ukazuje się tym, którzy są czystego serca. Św. Grzegorz z Nyssy.

Jeśli ktoś umie wytrwać w czystości ku chwale ciała Pana, niechaj zachowa pokorę. Jeśli jednak wynosi się z tego powodu – upadnie; kiedy zaś uważa się za godniejszego od biskupa – zginie. Św. Ignacy Antiocheński.

Dusza ozdobiona cnotą czystości, innych nie miłować nie potrafi, ponieważ odnalazła źródło i pochodzenie miłości, to jest Boga. Św. Jan Maria Vianney.