Duchu Święty, Stworzycielu,
przybądź łaskawie na pomoc
całemu Kościołowi katolickiemu.
Strzeż go w ciężkich jego chwilach,
utwierdzaj go i wspomagaj swą mocą z wysoka.
Odnawiaj ducha sług swoich,
których namaściłeś swą miłością i łaską,
aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego
jednorodzonego, Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Carlo Carretto, Listy z pustyni.