Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.

Ludwik Pasteur

Nie cieszy się mądrością ten, kto nie umie wybrać najlepszego celu, a ponadto nie wie, jakie środki do niego prowadzą. Z mądrością, która wpisana jest w Boży plan zbawienia ludzi, przyszedł do nas Jezus Chrystus. Przez Niego to, przez Słowo i Mądrość Ojca wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało (por. J 1, 3). Miejscem osiedlenia się Mądrości Boga, miejscem rodzinnym dla niej na ziemi stała się Maryja. To w Niej Jezus, Mądrość Przedwieczna, znalazł swą siedzibę, stolicę. Ona też obdarzona została największą mądrością, gdyż najpewniej ze wszystkich ludzi poznała prawdę, że jedynie Bóg jest prawdziwym i najwyższym dobrem. W Nim szukała sensu swego życia. Potrafiła też właściwie oceniać Boże plany. W Niej to spełniła się prośba autora Księgi Mądrości:

„Boże przodków i Panie Miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem i w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował – dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą (…).

LEKCJE RELIGII

Z KSIĘDZEM TWARDOWSKIM

Mówił o Matce Boskiej
Łagodnie tak bardzo łagodnie
Jakby była płochliwą sarną

Zamknięty w swojej czarnej sutannie
Patrzył na mnie z góry
A ja mnożyłem swoje siedem lat
Przez dziesięć wątpliwości

Teraz mam o dwadzieścia lat więcej
I odpowiednio więcej wątpliwości
Można by z nich już niemal
Zbudować bezbożny kościół

Ale od tamtego czasu
Przychodzi często do mnie
Płochliwa sarna
Spogląda łagodnie
I wątpi we mnie

Tomasz Jastrun (ur. 1950)