Nie ma takiej sytuacji, w której by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.

Kard. Stefan Wyszyński

Przez wieki całe znane były tak zwane „miasta ucieczki”, czyli miejsca azylu i schronienia. Nawet skazani przez prawo ludzkie przestępcy, gdy zdołali schronić się do tych miejsc, mogli żyć spokojnie i naprawić wyrządzone krzywdy. Zawieszano wobec nich wykonanie zasądzonej kary. Maryja jest takim miejscem ucieczki dla grzeszników. Kto jest blisko Niej, zawsze ma szansę poprawy i powrotu na drogi dobra.

SALVE REGINA

Witaj, Królowo i Matko litości,
Żywocie duszy, nadziejo słodkości.
Do Ciebie, dzieci Jewine wołamy,
Do ciebie, nędzni wygnańcy, wzdychamy,
Płaczliwe głosy podniósszy do nieba:
Teraz, rzeczniczko, teraz Cię potrzeba!
Nuż tedy oczy Twoje miłosierne
Obróć łaskawie na ludzie mizerne;
a gdy się nasze dokończy wygnanie,
Jezusa, Twoje naświętsze kochanie,
Chciej nam pokazać, o Matko prawdziwa!
O, opiekunko nasza litościwa.

Józef Bartłomiej Zimorowic (1597-1677)