Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże!
Daj nam nędznym czynić dla Ciebie to,
o czym wiemy, że tego chcesz,
i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba,
abyśmy wewnętrznie oczyszczeni,
oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego
mogli iść śladami Syna Twego, Pana naszego
Jezusa Chrystusa i dojść do Ciebie,
Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce,
który żyjesz i królujesz,
i odbierasz hołdy w doskonałej Trójcy
w prostej Jedności,
Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Św. Franciszek z Asyżu