Zakon Paulinów ma czterech nowych kapłanów. W sobotę, 24 maja, w bazylice jasnogórskiej paulińscy diakoni przyjęli sakrament święceń kapłańskich z rąk abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Byli to:
br. Łukasz Biedalak
br. Adam Czuszel
br. Tomasz Leśniewski
br. Tadeusz Słoniak.

„Co mi towarzyszy, jakie uczucie – myślę, że odpowiedzialność. Przez dobre rekolekcje, które przeżywaliśmy w Mochowie, o. Augustyn Pelanowski nam głosił, wiemy, w co wchodzimy, i co nam Bóg daje, i jak to jest trudny dar, i jaką bierzemy odpowiedzialność, i też jaką ufnością obdarza nas Kościół, że nas wybiera na kapłanów, i dzisiaj nas wyświęci – mówił tuż przed uroczystością święceń br. Tomasz Leśniewski – Ja się czuje taki malutki i pokorny w tym wszystkim”.

„Co przeżywam – z jednej strony mam spokój w sercu, a z drugiej strony jest takie napięcie – podkreślał br. Adam Czuszel – Może zabrzmi to trochę banalnie, ale po tych siedmiu latach i tak się czuje nędzarzem w świadomości tego, do czego zmierzam. Wczoraj miałem taką refleksję, że sześć lat studiów, tyle rekolekcji, tyle akcji duchowych, tyle lektur, literatury teologicznej, a i tak stoję z pustymi rękoma i tak czuje się słaby”.

„Kapłaństwo to jest wielki dar, ale też i tajemnica, która z każdym rokiem, z każdym dniem będzie odkrywana na nowo – powiedział br. Łukasz Biedalak – Z każdym dniem będą nowe rzeczywistości, nowe wydarzenia, i z każdym dniem będziemy niejako testowani w naszej wierności i posłudze ludziom. Myśl o kapłaństwie pojawiła się już po maturze, ale później te drogi się tak potoczyły, że skończyłem studia w Poznaniu, i po obronie pracy magisterskiej od razu poszedłem na prenowicjat i nowicjat, no i szczęśliwie ukończone studia w seminarium w minionym roku”.

Przez lata formacji do stanu kapłańskiego klerykom towarzyszył, jako rektor WSD Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie, o. Michał Lukoszek. „W moim przekonaniu święcenia prezbiteratu są niezwykle ważnym i wielkim wydarzeniem w życiu nie tylko seminarium, ale całego Zakonu, ponieważ zyskujemy nowych kapłanów – podkreślał o. Michał Lukoszek, obecny wikariusz generalny Zakonu Paulinów – Przede wszystkim chcemy patrzeć na to wydarzenie w duchu wiary, że dokonuje się wielkie misterium, w którym Jezus Chrystus ustanawia tych młodych ludzi swoimi kapłanami, którzy będą działali w Jego imieniu, będą sprawowali sakramenty święte, głosili słowo Boże i prowadzili ludzi do Pana Boga. I przede wszystkim dlatego jest to tak bardzo ważne i doniosłe wydarzenie. A kolejny powód myślę jest taki, że ciągle potrzeba nowych kapłanów. Patrząc na nich z radością, że doszli do tego momentu, jednocześnie też będziemy chcieli pokornie prosić Pana Boga, żeby tych nowych robotników na swoje żniwo, i to konkretnie w Zakonie Paulinów, posyłał”.

*

Uroczysta Msza św., podczas której bracia diakoni otrzymali święcenia kapłańskie, rozpoczęła się o godz. 10.00 w bazylice jasnogórskiej. Na Eucharystii obecni byli paulini nie tylko z Polski, ale z zagranicznych placówek, którzy towarzyszyli w rózny sposób paulińskim klerykom na ich drodze do kapłaństwa. Obecny był o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, a także poprzedni generałowie: o. Jerzy Tomziński, o. Jan Nalaskowski, o. Józef Płatek, o. Stanisław Turek. Przybyli ojcowie definitorzy Kurii Generalnej Zakonu Paulinów: o. Mariusz Tabulski, o. Ryszard Bortkiewicz i o. Kazimierz Maniecki. Obecny był przeor Jasnej Góry o. Łukasz Buzun i prefekt kleryków Seminarium na Skałce o. Ryszard Dec. Na uroczystość przybyli także kapłani, księża proboszczowie z rodzinnych parafii nowo wyświęconych kapłanów, siostry zakonne, rodzice, rodzeństwo, krewni, przyjaciele oraz bracia klerycy wszystkich roczników z WSD na Skałce.

Wszystkich zebranych witał o. Michał Lukoszek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Paulinów na Skałce w Krakowie.

„Maryja uczy nas uznawać zbawcze i miłosierne działanie Boga i w jego świetle odczytywać własne drogi powołań i całą ludzką historię. Maryja pomaga nam (…) interpretować to wszystko, co dziś się wydarza, i odnosić do Jej Syna Jezusa Chrystusa. A to dziś jest wielką zarazem tajemnicą, nie tylko dla naszych braci diakonów, ale również w wymiarze całego Kościoła” – mówił w homilii abp Wacław Depo.

Kaznodzieja zaznaczył, że „nikt z nas nie może kształtować swego życia tylko według własnych projektów, przeciwnie, każdy musi je przyjąć takie, jakie jest, jako łaskę i jako brzemię”.

Podejmując temat nowej ewangelizacji arcybiskup podkreślił, że „Ewangelia to jest Chrystus, i nowa ewangelizacja polega na doprowadzeniu ludzi do spotkania z Nim”. „I to jest wasze podstawowe zadanie, drodzy bracia diakoni, niedługo już prezbiterzy, tak głosić Ewangelię, aby każdy uwierzył, że Chrystus jest z nami, pośród nas i dla nas. Dlatego sprawując sakramenty święte, zwłaszcza sakrament pokuty i Eucharystii, będziecie zobowiązani do świadectwa, że to Jego mocą, a nie waszą, ludzie odzyskują godność dzieci Boga i wiążą się we wspólnocie Kościoła pod przewodnictwem następców świętego Piotra” – powiedział metropolita częstochowski.

Pod koniec Mszy św. słowa podziękowania i życzeń wypowiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów: „Drodzy Ojcowie Neoprezbiterzy, papież Franciszek w ‘Evangelii Gaudium’ zaprasza nas do wyjścia z własnej wygody, i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata, potrzebujące światła Ewangelii. Z Dobrą Nowiną, wzorem czterech Ewangelistów, macie dotrzeć na peryferia świata.(…) Niech wasze kapłańskie serce zawsze będzie hojne szlachetne. (…) Niech nie zaślepia was pokusa uznania, powodzenia i sukcesu, a każdą najmniejszą porażkę odczytujcie jako zaproszenie do coraz wierniejszego powierzenia się Chrystusowi. Niechaj drogą waszego kapłaństwa będzie zawsze służba człowiekowi, we wspólnocie Kościoła”.

W imieniu nowo wyświęconych kapłanów podziękowania dla wszystkich, którzy obecni byli na drodze do kapłaństwa, wypowiedział o. Łukasz Biedalak.

„Patrząc na tych czterech dzisiaj namaszczonych i posyłanych neoprezbiterów już widzę oczyma wiary ‘tylko’ czterech, których daj Boże będę święcił w Katedrze 7 czerwca – mówił na zakończenie dzisiejszej uroczystości główny celebrans abp Wacław Depo – Specjalnie to zaznaczam, kładąc na serce modlitwę o nowe i święte powołana kapłańskie i zakonne. Tylko czterech tutaj, piąty na Chorwacji, i tylko czterech w katedrze częstochowskiej. Ok. 25. tysięcy księży jest w Polsce, i ok. 2 tys. z tej liczby posługuje za granicą, narożnych odcinkach misyjnych. A czymś można powiedzieć niezrozumiałym jest, że ponad 100 tys. jest zarejestrowanych w Polsce wróżbitów i różnego rodzaju kłamców. Komu mamy wierzyć? Usłyszeliśmy dzisiaj – ‘Wiem, komu zawierzyłem’. I tego życzę, żeby nasza Ojczyzna, Kościół w Polsce dorastał do miary świętości Jana Pawła II. Ale proszę was, bracia i siostry, poprzez rodziny i wspólnoty, prośmy Pana, aby nigdy na ziemi polskiej nie brakowało głosicieli Ewangelii, szafarzy sakramentów, i wiązania ludzi we wspólnotę, a nie w tłum, który jest prowadzony”.

Eucharystię oprawili śpiewem: Jasnogórski Kwartet Wokalny ‘Cantus’ oraz chór kleryków z Seminarium na Skałce.

Pierwsze w swoim życiu Msze święte neoprezbiterzy odprawiają kolejno dzisiaj przed Cudownym Obrazem w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej:
o godz. 13.00 – o. Adam Czuszel, neoprezbiter
o godz. 13.45 – o. Tadeusz Słoniak, neoprezbiter
o godz. 14.30 – o. Łukasz Biedalak, neoprezbiter
o godz. 16.15 – o. Tomasz Leśniewski, neoprezbiter.

Formacja kapłanów trwa w Zakonie Paulinów 7 lat. Po wstąpieniu do Zakonu kandydaci na przyszłych ojców paulinów rozpoczynają najpierw prenowicjat w Krakowie na Skałce. Po nim rozpoczyna się roczny nowicjat w Żarkach – Leśniowie k. Częstochowy. Uwieńczony jest on pierwszymi ślubami zakonnymi, po których następuje 6-letni okres formacji duchowej i studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym na Skałce w Krakowie. Po piątym roku składają śluby wieczyste i przyjmują święcenia diakonatu. Po szóstym roku – stosownie do woli Kościoła – przyjmują święcenia kapłańskie.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ d

Art. ze str. jasnagora.com