Witaj Ciało, Tyś prawdziwie
Z Panny przyszło na ten świat,
Umęczone, by ofiarę
Ponieść za nas aż na krzyż,
Z Twego boku przebitego
Popłynęła z wodą krew,
Bądź więc dla nas umocnieniem,
Gdy nadejdzie śmierci dzień,
O, Jezu słodki,
O, Jezu drogi,
O, Jezu, Synu Maryi.