Kiedy przystępowałam do Komunii Świętej, powiedział mi, że przychodzi do mego serca by w nim ukazać święte życie, jakie prowadzi w Eucharystii: życie zupełnie ukryte i wyniszczone w oczach ludzkich, życie śmierci, ofiary oraz że da mi moc czynienia tego, czego ode mnie oczekuje.

św. Małgorzata Maria Alacoque

Serce Jezusa, świątynio Boga, przybytku Najwyższego
Serce Jezusa przyrównywane jest do świątyni Jerozolimskiej. To wezwanie litanii zaczerpnięta jest ze Starego Testamentu, ale także sam Jezus mówi o swoim ciele jako świątyni: „Zburzcie tę świątynię a Ja w trzech dniach ją odbuduję” (por. Łk 26, 61). Świątynia jest miejscem składania ofiar a Jezus całym swoim życiem składał ofiary swemu ojcu. Płonął w Nim ogień miłości tak jak płonął ogień w świątyni jerozolimskiej. Serce jest miejscem w którym Bóg pragnie spotykać się z człowiekiem, jest przybytkiem Boga. To w Jezusie i przez Jezusa możemy spotkać się z Bogiem. Dziękujmy Jezusowi za jego ofiarę składaną Ojca za nas.

 s. M. Damiana Szmidt