4 czerwca
Jezus był posłuszny aż do śmierci na krzyżu. A więc i ja chcę być posłuszna do ostatniego tchnienia, aby uczcić posłuszeństwo Jezusa w hostii. Jej biel uczy mnie, że mam być czysta, ofiarna, aby zostać złożona Mu w darze.

św. Małgorzata Maria Alacoque

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
To litanijne wezwanie także nawiązuje do Starego Testamentu. Do wydarzenia, które przeżył patriarcha Jakub podczas snu w którym ”… ujrzał drabinę …” (Rdz 28, 12 – 19). Po przebudzeniu się Jakub powiedział: „Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba”. Pan Bóg w tym widzeniu dodał Jakubowi otuch, napełnił go nadzieją. Ten sen jest ukazaniem działania Bożej Opatrzności czuwającej nad losem każdego człowieka. Serce Jezusa jest miejscem obecności Boga, miejscem, w którym znajdujemy otuchę i nadzieję oraz doświadczam Bożej pomocy. Dziękujmy Bogi za jego Opatrzność, która w każdej chwili czuwa nad nami.

s. M. Damiana Szmidt