Całkiem samotny, ale z Tobą, Boże,
przemierzam swoją drogę.
Czego się mam bać, Władco dnia i nocy,
kiedy Ty jesteś obok?
Bardziej bezpieczny jestem w Twojej dłoni,
niż gdyby zastęp żołnierski mnie bronił.

Św. Kolumban Starszy

Panie najdroższy,
bądź płomieniem jasnym przede mną,
bądź prowadząca gwiazdą nade mną,
bądź ścieżynką jasną pode mną,
bądź łaskawym pasterzem za mną,
dziś i na wieki wieków.

Św. Kolumban Starszy