Panie Jezu Chryste, który dla zbawienia świata stałeś się posłuszny aż do śmierci, a swoim uczniom powiedziałeś: proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje, spraw łaskawie, abyśmy mogli odprawić te modlitwy w zjednoczeniu z tą Boską intencją, z jaką Ty modliłeś się do swojego Ojca oraz abyśmy stali się godnymi wysłuchania nas przez Twoje nieskończone miłosierdzie, przez zasługi i przyczynę Najświętszej Maryi Panny, Twojej Matki, i wszystkich świętych.
Chryste, Zbawicielu rodzaju ludzkiego,
– poślij robotników na żniwo swoje.
Chryste, Oczekiwanie i Zbawienie rodzaju ludzkiego,
Chryste, Wodzu i Bramo rodzaju ludzkiego,
Chryste, Nauczycielu i Doktorze rodzaju ludzkiego,
Chryste, Drogo i Prawdo rodzaju ludzkiego,
Chryste, Pośredniku i Obrońco rodzaju ludzkiego,
Chryste, Ojcze i Lekarzu rodzaju ludzkiego,
Chryste, któryś pod przewodnictwem gwiazdy objawił się narodom,
Chryste, któryś został posłany, aby przepowiadać Ewangelię ubogim,
Chryste, któryś swoich Apostołów uczynił rybakami ludzi,
Chryste, któryś obchodził nauczając wszystkie miasta i miasteczka,
Chryste, któryś wyznał, że Twoim pokarmem jest nawrócenie dusz,
Chryste, któryś chciał, aby Twoi uczniowie byli światłem świata,
Chryste, któryś robotników, cały dzień próżnujących, jeszcze o godzinie jedenastej posłał do swojej winnicy, Chryste, któryś świętemu Piotrowi Apostołowi i jego następcom przekazał najwyższą władzę związywania i rozwiązywania,
Chryste, któryś z prześladowcy Szawła uczynił Naczynie wybrane i Doktora narodów,
Chryste, któryś posłał swoich uczniów, dokąd sam przyjść miałeś,
Chryste, któryś nakazał przepowiadać Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,
Chryste, któryś powiedział, że masz jeszcze inne owce, które chcesz przyprowadzić do Twojej Owczarni,
Chryste, któryś żądał od swojego Ojca, aby Ci dał narody w dziedzictwo, a krańce ziemi w posiadanie,
Chryste, któryś Najczystszą swoją Matkę ustanowił Panią i Królową Apostołów,
Chryste, przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego oraz przez zasługi i przyczynę Maryi Panny, bez grzechu poczętej i wszystkich Świętych.

Zbaw, Panie, sługi swoje.
I objaw Imię Twoje wszystkim narodom.

Módlmy się: Boże, któryś zjednoczył wszystkie narody w wyznawaniu Twojego Imienia, daj nam, abyśmy chcieli i mogli wykonać to, co nakazujesz, tak iżby lud, wezwany do wieczności, kierował się jedną wiarą w umysłach i jedną miłością w uczynkach. Boże, Rządco i Pasterzu wiernych, racz łaskawie wejrzeć na Sługę Twego, papieża N., którego ustanowiłeś Pasterzem Twojego Kościoła. Daj mu, prosimy, tak przewodzić powierzonym sobie Kościołowi słowem i przykładem, aby z powierzonym sobie ludem doszedł do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(św. Wincenty Pallotti)