O Krwi Przenajświętsza,
rozlej się na moją duszę, aby ją uświęcać;
niech Twoja Miłość, którą rozlałeś,
obejmuje moje serce, aby jej oczyścić.

 

Słodki mój Jezu, łączę moją duszę z Twoją,
moje serce i mojego ducha, i moje życie i moje zamiary –
z Twoimi, i tak zjednoczona,
stawiam się przed Twoim Ojcem.

 

Przyjmij mnie, o Przedwieczny Ojcze,
Przez zasługi Twojego Boskiego Syna,
które Ci składam wraz z kapłanem
i z całym Kościołem.

 

Tylko tak na mnie patrz,
jako na ukrytą w Jego ranach,
pokrytą Jego krwią
i bogatą w Jego zasługi.

 

Tak właśnie staję przed Tobą,
abyś mnie nie odrzucił sprzed Twego oblicza,
lecz abyś mnie przyjął
w ramiona Twej Boskiej dobroci
i abyś mi udzielił łaski wybawienia.